„Z řady důvodů dochází ke zprovoznění seznamů s časovým odstupem. A to zejména s ohledem na povahu zadávacího řízení, technickou náročnost a nutnost zajištění kompatibility a integrace s dalšími nově vyvíjenými systémy v rámci elektronického prostředí,“ sdělil mluvčí úřadu Vladimír Řepka.

Ministerstvo uvedlo, že nové seznamy zpřístupní veřejnosti podstatně větší rozsah údajů o zapsaných subjektech než předchozí evidence. Znalce, kanceláře, ústavy, soudní tlumočníky a překladatele je možné vyhledávat podle jména, názvu, odborného zaměření, jazyka, sídla, identifikačního čísla a dalších parametrů.

U zapsaných osob bude nově i údaj o datu a délce pozastavení činnosti, o datu a důvodu zániku oprávnění nebo informace o tom, že znalec vykonává činnost prostřednictvím znalecké kanceláře. Seznamy také umožní pořizování výpisů.

Druhou část systémů, kterou bude tvořit elektronická evidence znaleckých posudků a tlumočnických a překladatelských úkonů, plánuje ministerstvo zprovoznit na přelomu tohoto roku.