"Při cestě se psem, kočkou nebo fretkou do jiného členského státu EU, musí být zvířecí společník označen mikročipem splňujícím příslušné ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení. Uznáváno je také označení zvířete tetováním, musí však být jasně čitelné a prokazatelně provedeno dříve než 3. července 2011," uvedla správa.

Jednoho člověka pak podle ústředního ředitele SVS Zbyňka Semeráda může doprovázet při cestě, která nemá za cíl prodej zvířat, pak maximálně pět mazlíčků. "Tento počet může být navýšen pouze v odůvodněných případech, např. při účasti na soutěžích, výstavách či sportovních akcích," dodal Semerád.

Před cestou si chovatel musí u schváleného veterinárního lékaře koupit pro zvíře pas. Do něj musí být zapsaná osoba, kterou bude zvíře na cestách doprovázet, většinou jde o majitele. Pokud by se zvířetem cestoval někdo jiný, musí mít majitelovo zmocnění.

"Pes, kočka či fretka starší 12 týdnů musí být platně očkováni proti vzteklině. Cestovat může zvíře až 21 dní po jeho provedení nebo v případě přeočkování, které proběhlo ještě v době platnosti předchozího očkování, může cestovat hned. Před očkováním a vydáním pasu musí být zvíře očipováno," připomněl Vorlíček.

Při cestě se psem do Irska, na Maltu nebo do Finska musí být zvíře odčervené, a to 120 až 24 hodin před vstupem na území těchto států. Úkon musí být potvrzený v pasu. "Zároveň je vhodné upozornit, že v některých zemích, třeba v Německu, by mohl nastat určitý problém, pokud by cestující pes patřil mezi některá tzv. bojová plemena. V takových případech platí určité restrikce, proto SVS doporučuje vznést dotaz na tamní veterinární autoritu," dodal.

Ve státech mimo EU, kam patří i Velká Británie, si stanoví podmínky jednotlivé státy. Cestovatelé by si je měli zjistit buď u tamních veterinářů nebo na zastupitelském úřadu dané země.

Pokud někdo podmínky nedodrží, hrozí v jednotlivých evropských státech různé postihy, od odeslání zvířete zpět, přes izolaci zvířete až po jeho utracení, což se může stát v případě, že cestuje ze států, kde se vyskytuje vzteklina.