reklama

„Miloš Zeman mluvil pravdu o fascinaci intelektuálů zrůdným učením totalitních ideologií. Spletl se pouze v tom, že jako příklad uvedl Peroutku a nikoli sebe. To on vstoupil do komunistické strany v roce 1968, kdy se zhroutila cenzura a i ta nejtupější část veřejnosti se dozvěděla o zločinech proti lidskosti napáchaných touto stranou v padesátých letech," připomíná kapitolu z minulosti současného prezidenta Zemana Kroupa.

Komunisté podle něj tehdy věci zlehčovali „V oficiálních vyjádřeních KSČ se ovšem mluvilo pouze o "deformacích", které měly spočívat v tom, že byli, pronásledováni, tedy mučeni, popravováni a vězněni komunisté. Jakoby na ostatních nezáleželo. Řeči komunistů o demokratickém socialismu byly podvodné, protože ani na chvilku nepřipustili, že by to mělo znamenat zrušení jejich mocenského monopolu. Požadavky na pluralitní politický systém označovali za kontrarevoluční. Cílem nebyla výměna politického systému totalitního za demokratický, ale výměna diskreditované konzervativní generace za reformisty. "Demokratizace" měla spočívat v tom, že do zkostnatělé Národní fronty vedené KSČ přijmou některé nově vzniklé organizace - sociální demokraty, KAN a pojede se dál," shrnuje polik a signatář Charty 77.

„Právě to byla příležitost pro mladé karieristy, kteří předpokládali, že členstvím v komunistické straně získají výhody oproti svým vrstevníkům a zaujmou vedoucí funkce po odstraněných stalinistech. Sovětská okupace tyto naděje zmařila a mladých komunistů se v následujících čistkách stalinisté zbavili," vysvětluje na facebookovém profilu Kroměřížské výzvy.

„Pravda, jak už dnes tušíme, nebyla to jen fascinace zrůdným učením, ale pravděpodobně i charakterová vada, co přivedlo mladého Miloše Zemana do komunistické strany. Zakrýt své vlastní pochybení se Miloš Zeman pokusil odvedením pozornosti ke statečnému intelektuálovi Ferdinandu Peroutkovi, kterého lživě obvinil z podobného selhání. Peroutka ovšem neselhal, zato Zeman si touto lží zajistil své historické místo mezi Fierlingerem a Jakešem. Bojím se však, že má větší ambice," dodal na závěr Kroupa.

reklama