reklama

V období komunismu Kavalírová strávila několik let ve vězení. Po listopadu 1989 se zasloužila o řešení otázek odškodnění politických vězňů a podílela se na přípravě legislativních návrhů v této oblasti.

Poslední rozloučení s Naděždou Kavalírovou bude v pátek 27. ledna od 13:00 v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie na pražském Strahově.

Naděžda Kavalírová stála v čele Konfederace politických vězňů od roku 2003, přičemž od roku 1990 byla její místopředsedkyní. Od prosince 2007 do ledna 2013 také předsedala Radě Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR).

"Mně dnes nevadí staří komunisté. Mně vadí, že do těch řad vstupují mladí lidé. Oni nevědí, že tento -ismus byl zločinný a zavrženíhodný. Všechny totality jsou zvrhlé a ta komunistická byla zvlášť zvrhlá. A ona získává v našich zemích, protože jsme zlo nepotrestali, mladé lidi," řekla loni Kavalírová ČTK.

"S velkým zármutkem jsem přijal informaci, že zemřela paní Naděžda Kavalírová. Měl jsem možnost s ní několik let úzce spolupracovat v Radě ústavu pro studium totalitních režimů. Vždy jsem si velmi vážil jejích pevných postojů a názorů a obdivuhodné energie a odhodlání, se kterým usilovala o odhalování zločinů komunismu a nápravu křivd totalitního režimu. Myslím na její rodinu a přátele. Čest její památce," reagoval předseda ODS Petr Fiala.

reklama