reklama

Ochrana labského údolí stavbu jezu nevylučuje, zdržení způsobené úpravami dokumentace nepřesáhne podle odhadu ŘVC půl roku.

Problémy se zařazením labského údolí do soustavy Natura 2000 jsou spíše formálního charakteru. Z hlediska konkrétního vlivu stavby na živočichy a rostliny se toho příliš nemění, protože tyto vlivy jsou již popsány v dosavadní dokumentaci. "Stavbu je možné připravit tak, aby vyhovovala podmínkám kladeným na rozsah ochrany přírody v tomto území," sdělil Jan Bukovský, mluvčí ředitelství.

Vláda v pondělí soustavu chráněných území rozšířila pouze o labské údolí. Takzvané Louky u Přelouče, jejichž ochranu rovněž požaduje Evropská komise, kabinet do Natury nezařadil. Ignorováním požadavku EU se však ČR vystavuje riziku penalizace.

Získat kladný posudek stavby na životní prostředí se letos ŘVC snaží už potřetí. Při posledním pokusu nařídilo MŽP do studie doplnit variantu zvýšení hloubky v řece bez potřeby stavět jez.

Stavbu plavebního stupně v Děčíně považuje dlouhodobě za prioritu ministerstvo dopravy. Samotná příprava stavby trvá už 20 let. Stavba jezu má zvednout hladinu řeky a umožnit v ní celoročně provozovat ekonomicky udržitelnou nákladní lodní dopravu. Nyní bez jezu se daří rentabilního ponoru 140 centimetrů dosahovat v průměru 184 dní v roce.

reklama