reklama

"Tak Londýn má muslimského starostu! V kontextu s tím, co mi poměrně nedávno psala moje kamarádka, která žije řadu let v Londýně, je to zvláštní volba. Kamarádka se chce (kvůli chování muslimů na jejím pracovišti) vrátit domů a ptala se, jestli bych jí pomohla opatřit zaměstnání u nás. V poslední době se odmlčela, tak se situace možná zlepšila, nebo je už doma a zaměstnání si našla sama, bez mé pomoci, či rady," napsala poslankyně za ANo na facebooku.

K londýnské volbě ale má jednu zásadní otázku, mířenou na stůl londýnského starosty. "Důvodem je, že se zabývám představou možnosti soužití dvou tak odlišných kultur. Chtěla bych, nejen na místě Londýňanů, vědět, zda současný starosta uznává právo šaría, nebo evropské právo.Je to zásadní otázka," ptá se.

"Pokud, a u muslima je to naprosto základní předpoklad aby mohl být muslimem, uznává právo šaría, říká tím současně, že je to právo, nadřazené každému právu jinému. Pokud ale uznává právu, zakořeněné v Evropě, dává tím signál , že není muslim," dodala.

Třetí možností, kterou Korán připouští, je podle ní lhát, lhát, lhát, pokud to prospěje cestě k vítězství Aláha a Mohamedova učení. "Jinými slovy, lze lhát, lhát, lhát, pokud mi jde o vítězství, stejně na mne budou v muslimském nebi čekat několik žen a stáda velbloudů (nebo naopak)," uzavřela.

reklama