reklama

Podle vlastní výroční zprávy za rok 2017 zasahovala Horská služba České republiky v 9166 případech. 7899 zásahů bylo spojeno s ošetřením zraněných, více než 5000 z nich si svůj úraz přivodilo v souvislosti se sjezdovým lyžováním nebo snowboardingem. Celkový počet zásahů byl navíc nejvyšší od roku 2005. Je tedy zřejmé, že přes stále vyšší osvětu a rozšířené používání ochranných pomůcek jako jsou přilby nebo chrániče páteře jsou zimní sjezdové disciplíny stále poměrně rizikovou aktivitou, jejíž případné následky nelze brát na lehkou váhu.

Každý, kdo se pohybuje na sjezdovce, by měl v zájmu svém i s ohledem na ostatní dodržovat jednoduchá pravidla, která mohou možnost vzniku úrazu a následných životních komplikací významně snížit. Ať už vyrazíte na hory sami, ve společnosti přátel nebo s rodinou, doporučujeme dodržovat „Deset pravidel pro pohyb na sjezdových tratích“, které vydala Mezinárodní lyžařská federace (Fédération Internationale de Ski).

1.     Ohled na ostatní lyžaře
Každý lyžař nebo snowboardista se musí neustále chovat tak, aby neohrožoval nebo nepoškozoval nikoho jiného.

2.     Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy
Jezděte s přiměřeným odstupem a s ohledem na vzdálenost, na kterou vidíte. Svou rychlost a svůj způsob jízdy musíte přizpůsobit svým schopnostem, terénním, sněhovým a povětrnostním poměrům jakož i hustotě provozu.

3.     Volba jízdní stopy
Přijíždějící zezadu musí svou jízdní stopu zvolit tak, aby neohrožoval lyžaře nebo snowboardistu jedoucího před ním.

4.     Předjíždění
Předjíždět se může ze shora nebo zespoda, zprava nebo zleva, ale vždy jen s odstupem, který poskytne předjížděnému lyžaři či snowboardistovi pro všechny jeho pohyby dostatek prostoru.

5.     Vjíždění a rozjíždění
Každý lyžař nebo snowboardista, který chce vjet do sjezdové tratě nebo se chce po zastavení opět rozjet, se musí rozhlédnout nahoru a dolů a přesvědčit se, že to může učinit bez nebezpečí pro sebe a pro ostatní.

6.     Zastaveni
Nezdržujte se zbytečně na úzkých nebo nepřehledných místech sjezdové tratě. Lyžař nebo snowboardista, který upadl, musí takové místo uvolnit co nejrychleji.

7.     Stoupání a sestup
Lyžař nebo snowboardista, který stoupá nebo sestupuje pěšky, musí používat okraj sjezdové tratě.

8.     Respektování značek
Každý lyžař nebo snowboardista musí respektovat značení a signalizaci.

9.     Chování při úrazech
Při úrazech je každý lyžař nebo snowboardista povinen poskytnout první pomoc.

10.  Povinnost prokázání se
Každý lyžař nebo snowboardista, ať svědek nebo účastník, ať odpovědný nebo ne, je povinen v případě úrazu prokázat své osobní údaje zasahujícím záchranářům.

reklama