Spor o obnovení stavebního řízení pro 4,66 kilometru dálnice trvá devět let. Ministerstvo poprvé žádost Dětí Zem zamítlo v březnu 2014. Nejvyšší správní soud rozsudkem z února 2018 jeho rozhodnutí i první zamítavé rozhodní krajského úřadu zrušil. "Soud v rozsudku zjišťuje, že obnově nic nebrání. Obdobný názor uvádí i veřejný ochránce práv v říjnu 2021 ve své zprávě," uvedl Patrik.

Děti Země ve zprávě zaslané ČTK uvádí, že podle krajského úřadu a ministerstva nelze obnovu povolit, neboť by Ředitelství silnic a dálnic ČR nemohlo dostavět chybějící stavební objekty a dále by muselo zastavit automobilový provoz na části dálnice. "Jde ovšem o absurditu, neboť stačilo v rozhodnutí o obnově ve veřejném zájmu vyloučit odkladný účinek, takže do vydání nového stavebního povolení by se mohla dálnice dál stavět a auta mohla dál jezdit," uvedl Patrik.

Ve věci územního rozhodnutí a stavebního povolení pro objekty na trase dálnice a tunelu Radejčín byly podle mluvčí krajského úřadu Magdaleny Fraňkové vedeny tři soudní spory. "Z toho krajský úřad měl v jednom případě dílčí úspěch. Další tři soudní spory se týkaly stavebních objektů souvisejících s dálnicí, dva spory krajský úřad prohrál, jeden stále pokračuje," řekla ČTK Fraňková.

Dálnice přes České středohoří funguje v režimu takzvaného předčasného užívání stavby. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nyní požádalo o prodloužení tohoto předčasného užívání stavby, řekl ČTK mluvčí ŘSD Jan Rýdl. "Ve velmi dohledné době dokončíme přebírání celého souboru staveb od zhotovitele pod plnou správu a odpovědnost investora, tedy státu. Poslední odchylky od projektu nebo výtky směrem ke zhotoviteli jsou konstruktivně řešeny," uvedl Rýdl.

Motoristům se otevřel poslední, dvanáctikilometrový úsek dálnice D8 v polovině prosince 2016. Kvůli nestabilnímu podloží byl u Prackovické estakády provoz sveden do jednoho pruhu. Nestabilní okolí estakády poté stavbaři zpevňovali piloty a vysokotlakou injektáží betonu.

Stavbu ŘSD neustále sleduje on-line zhruba na dvou stovkách monitorovacích bodů. "Stavba je klidná, neregistrujeme žádné riziko či změnu stavu. Provoz v této části dálnice je bez jakéhokoliv omezení, plynulý a pro všechny bezpečný," uvedl Rýdl. Průměrná denní dopravní intenzita zde přesahuje podle Rýdla 40.000 vozidel denně s významným podílem nákladní dopravy.