reklama

Doporučuje proto zavádět brzy "levná" protiepidemická opatření zaměřená regionálně a sledovat parametry, které signalizují riziko. Skupina připravila doporučení pro oblasti očkování, testování trasování, plošných a cílených opatření, řešení variant viru, léčby nakažených, ale také práva nebo komunikace.

"Který z nich (scénářů) nastane, bude záviset na mnoha faktorech, jako je například výskyt nových variant viru a efektivita trasování, ale také na vládních rozhodnutích a na dodržování protiepidemických opatření," napsali zástupci MeSES.

První scénář počítá s tím, že v létě epidemie ustoupí a vznikat budou pouze lokalizovaná ohniska u neočkovaných lidí. Nárůstu reprodukčního čísla souvisejícího s podzimem bude bránit vyšší proočkovanost. Bez dosažení kolektivní imunity očkováním ve druhém scénáři zřejmě převládne varianta viru delta, dříve indická, a počty nových případů budou kolísat. Zhoršení se pak projeví za dva až tři měsíce.

Ve třetím scénáři přijde s nakažlivější mutací pátá vlna epidemie, díky vyšší proočkovanosti rizikových skupin ale nebude takový nápor na zdravotnictví jako v minulých měsících. Počítat je podle odborníků třeba i se čtvrtým scénářem, kdy by se objevila taková varianta viru, proti které nebude fungovat očkování ani protilátky po nákaze a která bude vést k vážnějším průběhům nemoci a dalšímu naplnění nemocnic.

"Plánování nesmí vycházet z předpokladu nebo implicitního dojmu, že nastane scénář jedna či dvě," uvedli zástupci MeSES. Pro další postup je podle nich zásadní nákladová efektivita opatření a připravenost na možné zhoršení. Sledovat je třeba reprodukční čísla, tedy počet dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného, incidenci, čili počet případů za týden nebo 14 dní na 100.000 obyvatel, a procentuální pozitivitu testů.

"Jakmile se dostane R dlouhodobě nad hodnotu 1, situace se bude nutně dále zhoršovat, byť z nižších absolutních čísel, takže to ze začátku nebude vypadat tak dramaticky podobně jako loni v srpnu. V takové situaci je nutné reagovat opatřeními. Čím dřív se tak stane, tím budou náklady nižší," uvedl vedoucí skupiny, epidemiolog Petr Smejkal.

Taková opatření mohou být zavedena i na lokální úrovni, pro konkrétní firmy, školy, obce, okresy nebo kraje, aniž by to mělo vliv na místa, ve kterých je situace dobrá. Roli podle nich budou hrát i blížící se volby. "Rozmělní pozornost a rozhodovací kapacitu politických činitelů. Proto doporučuje na základě bazální shody napříč politickým spektrem předem určit klíčové spouštěče dílčích opatření a následně postup transparentně s předstihem veřejnosti představit," dodali odborníci z MeSES.

Za závažné riziko považují import nových variant viru. Je proto potřeba zejména sledovat testy při příjezdu, zejména se zaměřit na jejich kvalitu u zemí mimo EU, a více kontrolovat dodržování karantén po návratu.

K očkování by se lidé podle nich měli dostat i bez předchozí rezervace, kapacity musí počítat i s přeočkováním. Zachovat doporučují možnost testování zdarma, uznávat by se ale neměly samotesty. Za nákladově efektivní opatření považují také instalaci měřičů oxidu uhličitého, které by upozornily na nutnost vyvětrat, čímž by se bránilo případné koncentraci viru ve vzduchu.

V oblasti komunikace varují před neuváženými sliby, že už nebudou žádná opatření zavedená a doporučují finančně posílit informační kampaň k očkování. Je podle nich také nutné změnit právní rámec protiepidemických opatření tak, aby bylo možné vydávat opatření, která by soudy následně nerušily.

reklama