reklama

"Ceny energií v žádném případě nebudou růst o desítky procent, protože cena silové elektřiny klesá. Lidé tak budou platit převážně stejně jako letos nebo v průměru maximálně o jednotky procent navíc, ale žádné drastické navýšení o desítky procent nehrozí," řekl Fiala.

"Pro naprostou většinu zůstanou ceny energií zhruba stejné jako letos. Nechystá se navýšení cen o desítky procent a kdo říká opak, lže a šíří paniku," dodal Fiala a připustil možnost úpravy návrhu.

Cena elektřiny a plynu se skládá ze dvou složek - obchodní a regulované. Obchodní složku určují dodavatelé energií na základě tržního vývoje, zatímco regulovanou složku spravuje stát. Regulovaná část tvoří v konečné ceně elektřiny a plynu zhruba 40 % u domácností, zatímco u velkých průmyslových odběratelů je tento podíl nižší.

Podle návrhu ERÚ pro příští rok by měla regulovaná složka energií, zejména elektřiny, stoupnout výrazně. Pro domácnosti to znamená meziroční nárůst o 71 %, což by se promítnulo v průměrném zvýšení ceny o přibližně 1408 Kč za megawatthodinu elektřiny (MWh) s DPH. Pro velké odběratele by nárůst byl ještě větší, přičemž na hladině vysokého napětí by měl dosáhnout 113 % a na hladině velmi vysokého napětí dokonce 206 %.

Co se týká plynu, ERÚ navrhuje meziroční nárůst regulované složky o 39 % pro domácnosti, což by znamenalo zvýšení ceny o zhruba 125 Kč za MWh plynu. Pro velkoodběratele by nárůst měl dosáhnout 42,5 %.

Celkový nárůst cen energií je způsoben nárůstem nákladů na elektřinu a plyn na světových trzích, a to zejména z důvodu zvýšené poptávky a poklesu dostupnosti některých energetických zdrojů. Vláda zvažuje různá opatření, která by mohla pomoci minimalizovat dopad těchto cenových změn na občany a podniky v České republice.