Povolání by se mělo týkat maximálně 120 vojáků a 30 příslušníků celní služby. Nejvýše stovka vojáků by měla být na každé akci k dispozici pro řízení vozidel, deset by sloužilo jako psovodi, posledních deset by zajistilo pyrotechnické prohlídky a ochranu významných objektů. S tou by pomáhali i celníci.

Stejně jako jiné země i Česká republika podle materiálu během předsednictví plánuje posílit bezpečnostní opatření, a to zejména v souvislosti s konáním vrcholných akcí. "Cílem návrhu nařízení vlády je zajistit, aby dlouhodobější plnění těchto opatření neovlivnilo negativně zabezpečení standardních úkolů Policie České republiky v oblasti vnitřní bezpečnosti, a to jak úkoly při běžném výkonu zajišťování veřejného pořádku, tak úkoly v trestním řízení," píšou předkladatelé v návrhu.

Náklady spojené s povoláním celníků a vojáků budou hradit ministerstva financí a obrany.

reklama