reklama

Antigenní testy se používají pro povinné testování ve firmách, pro testování návštěv v domovech seniorů a dobrovolné preventivní testování veřejnosti. Zvažují se také pro testování žáků a studentů po otevření škol nebo pro účast na sportovních či kulturních akcích.

Každému účastníkovi studie byl odebrán vzorek z nosohltanu pro laboratorní vyšetření PCR a z přední části nosu pro antigenní test od firmy Abbott. "Všichni účastníci studie měli možnost zopakovat antigenní test, a to ve dvoudenním odstupu jako samoodběr, aby studie zohlednila aspekt opakování antigenního testu," uvedla nemocnice. Test podstoupilo 496 lidí a 360 z nich poskytlo do studie i výsledek samotestování.

Závěry potvrdily výsledky z podobné studie z podzimu 2020, který ukázal, že citlivost antigenního testu u bezpříznakových jedinců je kolem 44 procent. U lidí, u kterých PCR test ukazuje velmi silnou pozitivitu, je to kolem 75 procent. Žádný testovaný ve FN Motol neměl test falešně pozitivní. Pokud je antigenní test pozitivní, potvrdilo ho i PCR vyšetření.

Z 93 pacientů v Motole, jejichž pozitivitu potvrdil test PCR, mělo 54 výsledek jako "silně" pozitivní a 39 jako "slabě" pozitivní. Antigenní test mělo pozitivní 41 osob, všechny PCR silně pozitivní. O dva dny později potvrdil antigenní test pozitivitu u dalších šesti osob ze skupiny silně pozitivních a navíc u pěti slabě negativních. Navíc odhalil nákazu i u dvou dříve PCR negativních, u kterých se virus teprve krátce od nákazy namnožil.

"Díky PCR metodě je možné zjistit pozitivitu, i když antigenní test zatím vykazuje negativní výsledek. Pravidelné opakování antigenního testu je proto opodstatněný krok, který je nezbytný pro snížení počtu falešně negativních případů," uvedl k tomu přednosta Ústavu lékařské mikrobiologie 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a FN Motol Pavel Dřevínek.

S antigenním testováním se v ČR začalo v listopadu loňského roku. Povinné byly pro klienty a zaměstnance v pobytových zařízeních sociálních služeb jako jsou domovy pro seniory. Postupně bylo testování umožněno také učitelům a od začátku prosince také všem zájemcům z řad veřejnosti, kteří mají test hrazený z veřejného zdravotního pojištění. Původně bylo možné vyšetření absolvovat jednou za pět dní, v současné době je to jednou za tři dny.

reklama