"Ne ve všech věznicích dnes platí, že v nich sedí odsouzení pěkně v chládku," podotkla mluvčí. Bezpečnostní sbor podle ní přijímá v souvislosti s extrémními teplotami mimořádná opatření jak ve směru k vězňům a chovancům v detenčních ústavech, tak i ve směru k zaměstnancům.

Jako přirozená klimatizace působí podle Prunerové bývalý hrad a současná věznice Mírov, kde je kamenné zdivo často tlustší než jeden metr. Většina kanceláří příslušníků a zaměstnanců Vězeňské služby však klimatizovaná není. " V některých věznicích proto vedení povolilo úpravu pracovní doby, kdy je možné přijít do práce před začátkem klasické pracovní doby a o to dříve odejít," popsala mluvčí. Jinde podle ní přistoupili ke zkrácení pracovní doby, pokud to povaha práce či služby dovoluje.

Vězni mohou vysoké teploty přečkat v nátělnících či tričkách a krátkých šortkách. V některých zařízeních si smějí na žádost nechat přes noc otevřená okénka ve dveřích cel kvůli lepšímu proudění vzduchu.

Věznice také odsouzeným umožňují četnější sprchování po venkovních aktivitách. Například v pardubické či bělušické věznici ale raději venkovní sportování vězňů omezili.

Plzeňská věznice pravidelně kontroluje teploty na rizikových místech termovizí, zatím zůstávají v normě. Opavský detenční ústav se radí se zdravotnickým střediskem ohledně medikace chovanců a toho, zda na ni vedra případně mohou mít vliv.

"Odsouzení, kteří pracující na venkovních pracovištích, mají povoleny pokrývky hlavy. Současně mají přizpůsobenu pracovní dobu tak, aby tyto činnosti nevykonávali v době nejvyšších teplot," doplnila Prunerová.