Platit by je nemuseli podle novely příslušného zákona starobní a invalidní důchodci, všichni držitelé průkazu lidí se zdravotním postižením, nikoli tedy jen lidé s úplným zrakovým či sluchovým hendikepem jako nyní, a také nezaopatřené děti. Kabinet by měl podle podkladů pro středeční schůzi poslat zákonodárcům k předloze záporné stanovisko.

Předkladatelé v čele s lídrem ANO Andrejem Babišem zdůvodnili rozšíření skupiny lidí osvobozených od úhrady poplatků snahou o snížení životních nákladů zranitelných skupin obyvatel. Podle předběžného stanoviska kabinetu by tento krok vedl fakticky k likvidaci veřejné služby poskytované Českou televizí a ke zcela zásadnímu omezení této služby v případě Českého rozhlasu. Veřejnoprávní televize by přišla podle podkladů o až 2,85 miliardy korun ročně, tedy asi o polovinu příjmů z koncesionářských poplatků. Rozhlas by ztratil až dvě pětiny výnosů z poplatků, ročně zhruba 800 milionů korun, stojí v materiálu.

Televizní poplatek činí na domácnost 135 korun a rozhlasový 45 korun měsíčně. Poplatky představují většinu příjmů obou veřejnoprávních médií.

Nynější výjimky z hrazení poplatků, k nimž patří také domácnosti s příjmy pod 2,15násobek životního minima, pokládají předkladatelé novely za úzké a přísné. Neodrážejí podle nich podmínky, v nichž zranitelné skupiny obyvatel žijí. "Ty se zejména v uplynulých dvou letech potýkaly se zvýšenou zdravotní, finanční a sociální zátěží v souvislosti s probíhající pandemickou krizí i drastickým růstem cen energií, potravin i dalších základních komodit, který přesahuje jejich schopnosti na změny reagovat," uvedli autoři v důvodové zprávě.

Vládní legislativci dále upozornili například na to, že navrhovaný zákon by nebylo možné využít, když osvobozeni by měly být "osoby, jimž vznikl nárok na starobní nebo invalidní důchod". Někteří senioři totiž odcházejí do starobního důchodu později a vznik nárok potvrzuje až schválení podané žádosti o důchod, uvedli. Není podle vládního materiálu také jasné, jak by obě veřejnoprávní média kontrolovala podmínku, zda osvobození lidé nežijí v domácnosti s někým, kdo poplatek hradit musí.

V minulém volebním období navrhovali rozšíření osvobození od úhrady koncesionářských poplatků poslanci SPD. Výjimku měli mít starobní a invalidní důchodci a samoživitelé, kteří pečují o nezletilé dítě. Od plateb měly být podle novely osvobozeny také například domácnosti s příjmy pod čtyřnásobek životního minima. Někdejší komunistický poslanec Zdeněk Ondráček pak chtěl v jiném návrhu vyjmout z povinnosti domácnosti, jejichž členové by úředně ověřeným písemným prohlášením uvedli, že rozhlasové nebo televizní vysílání nesledují. Sněmovna žádnou z těchto předloh do voleb neprojednala.