Trestní zákoník už obsahuje trestný čin služby v cizích ozbrojených silách. Týká se ale pouze českých občanů a není možné jej použít na působení v nestátních skupinách, například v povstaleckých silách nebo v různých útvarech, které ve skutečnosti státem nejsou. Čin účasti na teroristické skupině lze zase použít jen v případě, že se prokáže teroristický charakter uskupení, stojí ve zdůvodnění.

Nový trestný čin nazvaný "účast na nestátní ozbrojené skupině zaměřené na působení v ozbrojeném konfliktu" nebude vyžadovat, aby byl pachatel formálně členem takové skupiny. Postačí, když do daného státu odcestuje s úmyslem zapojit se do bojové činnosti uskupení.

Senátorka Adéla Šípová (Piráti) se postavila proti úpravě nároku obětí kriminality na peněžitou pomoc od státu. Podle sněmovní verze bude stát vázán rozhodnutím soudu o výši náhrady, výklad má být jednoznačný a oběť nebude muset nárok dokazovat. Šípová se obávala, že by zákon negarantoval obětem nárok na odškodnění až do 200.000 korun a na náhradu nemajetkové újmy.

Novela po zásahu Sněmovny také prodlouží lhůtu pro podání žádosti o peněžitou pomoc dětským obětem sexuálních trestných činů.