Tornádo je podle Žaluda stejně jako současná vlna veder i sucho a povodně v minulých letech ojedinělým meteorologickým jevem. "Jen velmi těžko bychom mohli u těchto konkrétních událostí říci, že se jedná o přímý dopad změny klimatu. Co však můžeme tvrdit jednoznačně je, že právě rostoucí počet meteorologických extrémů a jejich zvyšující se intenzita je základním atributem měnícího se klimatu. Jednoduše, v atmosféře akumulovaná energie se společně s vyšším obsahem vodní páry bude zákonitě více projevovat. Na tento fakt upozorňují vědci již mnoho let,“ řekl Žalud.

Na růst extrémů v budoucnosti podle něj upozorňují pro střední Evropu prakticky všechny scénáře vývoje klimatu „Samozřejmě jsou mnohem více společností vnímány, neboť na rozdíl od změny průměrných hodnot meteorologických prvků, jako je například zvyšující se teplota, se extrémy z pohledu ekonomických škod, dopadů na krajinu či často i ohrožení obyvatel projevují mnohem razantněji,“ dodal Žalud.

Bouřky s kroupami a tornádem poničily stovky domů a škody půjdou odhadem do stovek milionů korun. Vyžádaly si zatím pět obětí a desítky zraněných.