Britský Úřad pro standardy ve vzdělávání (Ofsted) podle soudu neprávem potrestal nejmenovanou islámskou školu, která separovala chlapce a dívky. Podle názoru soudu totiž oddělení ani jednu skupinu nezvýhodňuje.

„Vzhledem k tomu, že dívky a chlapci mají odepřenu stejnou možnost interakce s opačným pohlavím, bylo by nepřirozené myslet si, že by některé skupina byla diskriminována v tom smyslu, že je s ní zacházeno hůře než s jinou. V tomto případě neexistuje žádný důkaz, že segregace zvláště znevýhodňuje ženy," tvrdí soudce.

Úřad podle serveru Breitbart poukazuje na to, že segregace podle pohlaví může „posilovat představy o méněcennosti ženského pohlaví". S tím ale soudce nesouhlasil. Ve svém rozhodnutí uvedl, že úřad toto tvrzení nepodpořil žádnými důkazy. Dodal také, že podobné praktiky je možné vidět i v židovských nebo katolických školách, a že již dříve bylo prokázáno, že nejde o diskriminaci.

Zástupce Ofstedu uvedl, že se úřad proti rozhodnutí o rovnosti žen a segregaci zřejmě odvolá, dodal, že byl „zklamán tím, že soud rozhodl, že praxe úplné segregace chlapců a dívek v této veřejně financované škole nepředstavuje protiprávní diskriminaci". "Nevěřím, že segregace dětí bez vzdělávacího důvodu je v jejich nejlepším vzdělávacím zájmů," dodal jeden ze školních inspektorů, který zařízení prověřoval.

Ofsted také ve svém hodnocení uvedl, že byla ve škole nalezena celá řada problematických knih, které obsahovaly „názory, které jsou nepřátelské k základním britským hodnotám". Některé z nich měly schvalovat domácí násilí. V jedné z nich se třeba psalo, že žena nesmí odmítnout svému manželovi sex a že ženy mají „přikázáno poslouchat své manžely a plnit své domácí úkoly". Nkěteré materiály také dávaly tichý souhlas s tím, aby manžel bil svou ženu „za předpokladu, že to nebude tvrdé".

Proti této části zprávy už soudce nic nenamítal. „Podle mého soudu je zřejmé, že vůdci školy viditelně selhali, když tyto knihy nechali v knihovně, v tomto smyslu nelze zprávu zpochybnit," dodal ve svém verdiktu soud.