reklama

Znečištěné ovzduší je zabiják. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) dýchá špatný vzduch 9 z 10 lidí na naší planetě. A každý rok jich v této souvislosti 7 milionů zemře.

Existují také výzkumy, které s kvalitou vzduchu spojují produktivitu práce. Podle serveru The Conversation se nicméně v poslední době do popředí dostávají studie, které zkoumají vztah mezi znečištěním ovzduší a (ne)kvalitou našeho mentálního zdraví a štěstí.

Různé výzkumy, které využívaly odlišné analytické postupy a proběhly v různých zemích, potvrzují, že spojitost mezi pocitem štěstí a kvalitou vzduchu existuje.

Studie z Německa například sledovala, jak ovlivnilo zavedení účinnějších filtrů na elektrárnách pocity obyvatel v jejich okolí. Výzkumníci měli k dispozici data o pocitu štěstí od zhruba 30 000 lidí, která byla sesbírána v rámci jiného dlouhodobého průzkumu.

Respondenty roztřídili podle toho, zda bydlí po, nebo proti větru od elektráren, či zda vůbec nežijí v jejich blízkosti. Po porovnání výsledků zjistili, že zavedení filtrů vedlo k výraznému zlepšení v míře štěstí a spokojenosti u lidí, kteří žili po větru a byli tedy nejvíce zasaženi vypouštěnými splodinami. U těch, kterých se znečištění z elektráren netýkalo, nedošlo k žádné změně.

Ekonomové i další vědci se pokoušejí nacházet stále nové cesty, jak by se dal tento vztah zkoumat. Nedávno publikovaná studie, která byla zveřejněna v odborném časopise Nature Human Behaviour, byla provedena v Číně.

Výzkumníci využili přístup k 210 milionům zpráv na platformě Sina Weibo, která je jakousi čínskou obdobou populární sítě Twitter. Díky geotaggingu zpráv dokázali vědci zjistit, odkud pocházejí. Všechna tato data pak umožnila zkoumat, jak šťastní, nebo naopak nespokojení, se uživatelé cítí. A díky meteorologickým záznamům o denní kvalitě vzduchu pak mohli vědci určit, zda znečištění náladu uživatelů ovlivňuje. Zjistili, že se ve 144 městech, která sledovali, při zvýšeném znečištění cítili lidé výrazně méně šťastně.

Vědci nicméně stále nedokáží přesně určit, proč tomu tak je. Zdravotní důvody jsou bezpochyby jedním z faktorů, nevysvětlují však vše. Svůj vliv má jistě i estetická stránka věci. Smog a zápach nikomu na náladě nepřidají. Některé studie se zase zaměřují na potenciální vliv špatného vzduchu na lidský mozek, podle serveru The Conversation je však zatím na jednoznačné závěry příliš brzy.

reklama