Ve srovnání s počtem obyvatel zjištěným při předchozím sčítání lidu v roce 2011 ztratilo Rumunsko 1,1 milionu obyvatel. Pokles hlásí všech 42 žup kromě tří. O téměř devět procent se snížilo množství obyvatel v hlavním městě Bukurešti, která má nyní zhruba 1,8 milionu obyvatel.

K rumunské národnosti se při sčítání přihlásilo 14,8 milionu osob, tedy 89,3 procenta těch, kteří svou národnost v dotazníku uvedli. Etnických Maďarů eviduje statistický úřad INS přes milion (šest procent), Romů pak 570.000 (3,4 procenta).

Podobný demografický trend jako Rumunsko zažívají i další státy jihovýchodní Evropy. Srbsko minulý týden ohlásilo, že v poslední dekádě klesl počet obyvatel o necelých 500.000 na 6,7 milionu. Podobný pokles ohlásilo začátkem roku také další z rumunských sousedů Bulharsko: obyvatel tam ubylo o 11 procent na 6,5 milionu.