Celkově mohou zmíněné léky zachránit život každého dvanáctého pacienta s covidem-19 na JIP, napsal The Guardian. Britský systém veřejného zdravotnictví NHS začne využívat tocilizumab k léčbě pacientů s covidem od pátku, uvedli představitelé zdravotnictví poté, co se pozitivní vliv potvrdil u 800 pacientů. Stejně prospěšný je patrně také sarilumab, který kromě záchrany životů zkracuje pobyt infikovaných pacientů na jednotkách intenzivní péče.

Tocilizumab a sarilumab působí jako protilátky proti receptoru IL-6, čímž tlumí účinek proteinů, jež mohou způsobit přehnanou reakci imunního systému.

Nové výsledky, které ještě neprošly náležitým přezkoumáním, vzešly z klinického testování, které zahrnuje dohromady více než 3900 pacientů s covidem v 15 zemích světa. Náhodně vybraným pacientům byl do 24 hodin po napojení na orgánovou podporu nitrožilně podán tocilizumab nebo sarilumab. Odborníci pak sledovali jejich stav po dobu nejméně 21 dní.

Zatímco u nemocničních pacientů, jimž se dostávalo standardní péče, činila smrtnost 35,8 procenta, u těch, kteří dostávali tocilizumab byla 28 procent. Z pacientů, jimž byl podán sarilumab, zemřelo 22,2 procent.

V kombinaci byla u obou léků vykázána mortalita 27,3 procenta. Relativní snížení rizika úmrtí - tedy ve srovnání se skupinou se standardní péčí - dosáhlo hodnoty 24 procent, píše The Guardian.

"Když budete léčit 12 pacientů, jednomu zachráníte život," poznamenal Anthony Gordon z Královské univerzity v Londýně. "To je velký účinek," dodal vědec, který se na studii podílel.

Tým vědců rovněž zjistil, že pacienti, jimž byl podáván tocilizumab nebo sarilumab, se rychleji zotavili. Jednotky intenzivní péče opouštěli o sedm až deset dní dříve než ostatní.

Podle českého SÚKL, který na svém webu pravidelně informuje o výzkumu léků na nemoc covid-19, studie publikované v říjnu loňského roku sice naznačily potenciální roli tocilizumabu v léčbě covidu-19, ale nevykazovaly jasný důkaz účinnosti. Podle ústavu se čeká na přesvědčivější data z "randomizovaných studií". Takovou je právě studie, o níž nyní píše The Guradian.

Studie týkající se léku sarilumab byly podle SÚKL kvůli nesplnění cílových ukazatelů léčby v USA zastaveny, v řadě evropských zemí ale pokračují.