Nově budou upraveny pravidla udělování trestných bodů za přestupky, přičemž řidiči budou dostávat pouze dva, čtyři nebo šest trestných bodů v závislosti na závažnosti provinění. Novela také zpřísňuje tresty za blokování průjezdu tramvají a má sloužit k zajištění plynulosti městského dopravního provozu.

Další významnou změnou je možnost začít řídit osobní automobil již od 17 let za přítomnosti mentora. Tato novinka, kterou vláda představuje, má podpořit vyšší úroveň bezpečnosti na silnicích tím, že mladí řidiči získají potřebné dovednosti za asistence zkušeného a bezúhonného řidiče.

Dále poslanci dnes rozhodli, že řidiči nebudou muset nosit fyzické exempláře řidičských průkazů a osvědčení vozidel. Od roku 2024 se očekává, že tato povinnost bude zrušena. Původně se plánovalo, že tato změna nastane k 1. červenci 2025.

Co se týče možného zvýšení povolené rychlosti na dálnicích, vláda zdůrazňuje, že se jedná o selektivní zvýšení a nebude se vztahovat na všechny úseky. Tato úprava povolené rychlosti bude možná pouze na nových a modernizovaných úsecích dálnic, pokud to parametry daného úseku a intenzita provozu umožní.


Poslanci naopak nepřijali návrh na zavedení nové výjimky z víkendového zákazu jízd kamionů. Současný zákon zakazuje jízdu kamionů a dalších rozměrných automobilů na dálnicích a silnicích první třídy v neděli a ve svátek od 13:00 do 22:00. O prázdninách nesmějí taková vozidla jezdit v sobotu od 07:00 do 13:00 a v neděli od 17:00 do 21:00. Neprošel ani návrh, aby řídit autobus mohli řidiči již od 18 let.

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) předpokládá, že první úseky, na kterých bude možné zvýšit rychlost na 150 kilometrů v hodině, se na českých dálnicích objeví do dvou let. Kupka novinářům na brífingu řekl, že zavedení změny i na nejmodernějších částech dálnic bude podmíněno připraveností telematiky snižovat povolenou maximální rychlost v závislosti na počasí, zhoršení viditelnosti či jiném ztížení jízdy.

Zvýšení rychlostního limitu se ale bude týkat pouze rovných a přehledných dálničních úseků. Podmínkou však bude možnost snížit rychlost i pod 100 kilometrů v hodině v případě nepříznivého počasí, snížené viditelnosti.