reklama

O milost podle deníku Mladá fronta Dnes (MfD) požádal advokát Jan Vidrna za firmu Tenton. Její manažer Pavel Drážďanský byl nepravomocně odsouzen na pět let.

"Můj klient podnik koupil v dobré víře, ale teď je stíhán i on. Šlo mu o to zachránit pracovní místa a uhájit zakázky změnou jména a image firmy. Kupoval ji v době, kdy firma ještě stíhána nebyla, ale potom na něj přešla trestní odpovědnost prodejem podniku," cituje deník Vidrnu.

Firmy podle mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka nesplňují žádnou ze tří podmínek, které si Zeman pro udělování milostí stanovil. Tedy vážný zdravotní stav, zajištěné rodinné zázemí a to, že nebyl spáchán závažný trestný čin. "Pan prezident milost firmě, kterou zmiňuje MfD, udělovat nebude. Návrh je nesmyslný," uvedl Ovčáček na twitteru.

Zeman dosud udělil pouze tři milosti, poslední na konci září. Všichni omilostnění byli ve vážném zdravotním stavu. Z českých prezidentů institut milosti nejvíce využíval Václav Havel, který omilostnil 1247 pachatelů a předtím jako federální prezident dalších 601. Zemanův předchůdce Václav Klaus udělil milost ve 412 případech.

reklama