reklama

"Prezident republiky podepsal rozhodnutí, na základě kterého bude od 1. ledna příštího roku agenda milostí vyřizována pouze Kanceláří prezidenta republiky. Toto rozhodnutí bylo zasláno předsedovi vlády ke spolupodpisu," informovala Kancelář prezidenta na webu Pražského hradu.

Kancelář pro agendu získá čtyři nová pracovní místa, která se přesunou z ministerstva. Oddělení milostí bude mít sedm zaměstnanců. Na čtyři místa proběhla výběrová řízení, ostatní obsadí stávající zaměstnanci legislativního a právního odboru.

Hrad připomněl, že Pavel už v kampani před lednovými prezidentskými volbami avizoval, že bude milosti udělovat pouze ve výjimečných případech.

Předchozí prezident Miloš Zeman agendu předpisem převedl na ministerstvo spravedlnosti v roce 2013. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek v zářijovém vydání pořadu Otázky Václava Moravce řekl, že návrat agendy pod Pražský hrad považuje za nejlepší řešení.

Co se týká milostí, jde o pravomoc prezidenta, který o nich rozhoduje výhradně na základě vlastního uvážení. Ministerstvo spravedlnosti je aktuálně pověřeno shromažďováním žádostí o milost a podkladů k nim a jejich předběžným vyhodnocením. Žádost o milost může podat kdokoliv ve svůj prospěch i ve prospěch jiné osoby.