reklama

Francie zavedla nový zákon, podle kterého musí cizí dopravci platit ve Francii řidičům alespoň minimální francouzskou mzdu. Podle informací MfD na to doplatil český řidič, kterého zastavila policie a požadovala potvrzení o mzdě ve francouzštině. To ale řidič předložit nemohl a stal se tak jedním z prvních Čechů, kteří dostali pokutu za nízkou mzdu.

"Kvůli francouzským a německým zákonům o minimální mzdě jsem se již v květnu obracel na Evropskou komisi, aby zákony prověřila, neboť se domnívám, že mohou být v rozporu s evropským právem. Nařizují totiž dopravcům z Česka i ostatních států EU, aby svým řidičům platili za dobu jízdy na území Francie nebo Německa aspoň ve výši francouzské či německé minimální mzdy. Ta je samozřejmě výrazně vyšší než odměna českých řidičů a čeští dopravci na takové mzdy nemají (mohlo by to vést k propouštění a krachu tuzemských dopravců). Komise ale na můj dotaz odpověděla velmi vyhýbavě s tím, že situaci řeší. Doteď ale nic nevyřešila a jak vidět, Francouzi již začínají rozdávat pokuty. V reakci na tento případ tak posílám na Komisi opětovně výzvu, aby v prověřování zákonů o minimální mzdě zrychlila a záležitost vyřešila dřív, než všichni naši řidiči dostanou pokutu za to, že mají moc nízký plat..." reagoval na zprávu europoslanec Jiří Pospíšil.

"Proti tomuto bychom měli zabojovat. Jde o zjevný protekcionismus a snahu omezit společný trh. Podle mne odporující právu. S novou direktivou (o které jsem psal a kterou nevítám) to nesouvisí, neb zřejmě se nebude této oblasti týkat. Jde tedy o problém možného nesouladu domácího zákona a evropského, kde domácí "prohrává". Před touto nebezpečnou blbostí nás může "zachránit" Evropská komise. Ta, na kterou většina Čechů neustále nadává. Ta Unii nevládne, ale odpovídá za zajištění dodržování dohodnutých pravidel. Všemi," napsal na sociální síti europoslanec Luděk Niedermayer.

"Již více než rok se touto "kauzou", která začala v Německu, zabývám. A mluvím s firmami u nás, kterých se dotýká. Věcně největším problémem není ani tak výše mzdy, ale absurdní a ekonomickým termínem "prohibitivní" náklad na plnění regulace (papíry, hlášení a překlady). A právě touto cestou bychom se měli účinně, kompetentně a rychle bránit. Myslím, že bychom měli uspět. A měla by to být priorita, jde o poměrně malou, ale do budoucna velmi významnou "bitvu". Pravda a právo je na naší straně, věřím, že na tom stále občas záleží," dodal.

Věc je postoupena Unii

Niedermayer dnes společně se slovenským europoslancem Ivanem Štefancem odeslali dopis Evropské komisi, ve kterém upozornili na skutečnost, že stávající praxe pokutování českých a slovenských profesionálních řidičů ve Francii je porušením principů jednotného trhu a ohrožením autodopravců ze střední Evropy. Vyplývá to z informací, které serveru EuroZprávy.cz zaslalo tiskové oddělení poslaneckého klubu ELS.

"Pozastavení účinnosti takřka identické úpravy v Německu z roku 2015 do doby konečného rozhodnutí Komise se podařilo i zásluhou silného a vytrvalého tlaku Evropského parlamentu. V reakci na něj Evropská komise zdůraznila, že systematické uplatňování požadavků minimální mzdy vůči zahraničním dopravcům vytváří nepřiměřenou překážku na vnitřním trhu. Nejde ale zdaleka jen o výši mzdy. Další nepřiměřená omezení mohou představovat administrativní náklady spojené s regulací. Kromě toho mám obavy, že pokud pro takovéto národní úpravy nebudou vymezeny jasné hranice, může dojít k jejich zavádění i v dalších zemích, což by mohlo vést k tomu, že v některých oblastech se vnitřní trh EU stane zcela nefunkčním" tvrdí Niedermayer.

"Typický slovenský autodopravce je malá firma, která operuje s méně než pěti nákladními auty. Nutit jí vyplácet řidičům francouzsku minimální mzdu a zatěžovat jí byrokracií, která je s tím spojená, je pro ní likvidační. Nebude to vést ke zvyšování platů zaměstnanců, ale k jejich propouštění, protože středoevropský trh ovládnou velké nadnárodní společnosti s vlastními auty a řidiči. Jsem v kontaktu se zástupci slovenských autodopravců i s kolegy z České republiky a dalších členských států. Společně vyvíjíme tlak na Evropsku komisi, aby platnost francouzského zákona, který je v rozporu s evropskou legislativou, pozastavila," dodal Štefanec.

Loading...
reklama