reklama

Za dobrým výsledkem rozpočtu je podle MF růst daňových příjmů, ekonomický růst i úspory v běžných výdajích a na obsluze státního dluhu. Ekonomové ovšem již dříve upozornili, že lepší hospodaření rozpočtu souvisí mimo jiné také s poklesem investičních výdajů vlády na projekty spolufinancované z evropských fondů. Ty loni činily 54,3 miliardy korun, což bylo ve srovnání s rokem 2015 o 118 miliard korun méně.

"Byli jsme kritizování, že jsme investovali méně. To je sice pravda, ale vůči schválenému rozpočtu jsme investovali navíc 6,2 miliardy korun. Takže ta kritika, že jsme investovali méně, neobstojí. Musíme to srovnávat se schváleným rozpočtem," uvedl dále Babiš. Upozornil, že rozpočet v roce 2015 byl s pohledu proinvestovaných peněz extrémní, protože končilo staré programovací období 2007 - 2013. Kapitálové, tedy investiční, výdaje státu loni činily 84,7 miliardy korun.

Celkové příjmy státního rozpočtu loni stouply o 47,1 miliardy na 1,282 bilionu korun. Celkové výdaje rozpočtu meziročně klesly o 77,5 miliardy na 1,220 bilionu korun.

Proti schválenému rozpočtu byly podle MF nižší výdaje na obsluhu státního dluhu, a to o 11,6 miliardy. Meziročně se úrokové výdaje na obsluhu dluhu snížily na 40,7 miliardy korun z předloňských 45,3 miliardy korun. Provozní výdaje státu byly proti schválenému rozpočtu nižší o 15,5 miliard korun.

Na daních včetně sociálního pojištění stát loni vybral o 68,3 miliardy více, a to 1,071 bilionu korun. Bez pojistného na sociální zabezpečení daňové příjmy rozpočtu stouply o 44,7 miliardy na 642 miliard korun.

Na dani z příjmu firem stát získal loni meziročně o 11,6 miliardy více, celkem 111,2 miliardy korun. Proti schválenému rozpočtu byl příjem z této daně o 9,8 miliardy korun vyšší, uvedlo MF.

Na dani z přidané hodnoty (DPH) rozpočet inkasoval 245,7 miliardy korun, což je meziročně o devět miliard Kč více. Schválený rozpočet ovšem počítal s vyšším výběrem, a to 247,7 miliardy korun. Rozdíl mezi skutečností a plánem je podle Babiše způsoben odhadem příjmů z elektronické evidence tržeb. Ty již pro loňský rok MF odhadovalo na více než dvě miliardy korun. Evidence tržeb ovšem začala až 1. prosince, tedy později než MF plánovalo. Přínos kontrolního hlášení u DPH, které funguje od loňska, činí podle analýzy MF 10 až 12 miliard korun.

Pro letošní rok ministerstvo financí naplánovalo schodek 60 miliard korun. "Nechci predikovat ten skutečný výsledek letos, ale důležité je, že chceme snižovat deficit," uvedl Babiš.

ČR měla přebytkový státní rozpočet v prvních třech letech své samostatné existence. Nejvíce v roce 1994, kdy to bylo zhruba 10,5 miliardy korun.

MF již dříve uvedlo, že navrhne, aby se případný přebytek státního rozpočtu za loňský rok využil na snížení státního dluhu. Ten loni klesl o 60 miliard na 1,613 bilionu korun.

reklama