reklama

"Obě strany jsou si vědomy svého závazku a odpovědnosti dále rozvíjet česko-německé vztahy v duchu dobrého sousedství a partnerství a přispívat tím k utváření sjednocující se Evropy. Česká republika a Spolková republika Německo dnes sdílejí společné demokratické hodnoty, respektují lidská práva, základní svobody a normy mezinárodního práva a jsou oddány zásadám právního státu a politice míru. Na tomto základě jsou odhodlány přátelsky a úzce spolupracovat ve všech oblastech důležitých pro vzájemné vztahy. Obě strany jsou si zároveň vědomy, že společná cesta do budoucnosti vyžaduje jasné slovo o minulosti, přičemž příčina a následek ve sledu událostí nesmějí být opomíjeny," stojí v prvním odstavci deklarace.

"Význam deklarace je vskutku přelomový - jejím prostřednictvím se politické reprezentace obou zemí zavázaly nezatěžovat vzájemné vztahy sporným výkladem společné minulosti," komentoval Zaorálek dokument, který 21. ledna 1997 v Praze podepsali tehdejší český premiér Václav Klaus a německý kancléř Helmut Kohl.


Podle Zaorálka deklarace pomohla posílit vzájemnou důvěru a tím i schopnost hlubší reflexe vlastních dějin na obou stranách. Fakt, že Češi a Němci dokázali vyřešit historické spory a najít společné porozumění v takto citlivých otázkách může posloužit jako pozitivní příklad i dnes, dodal ministr.

Společně s podpisem deklarace byl založen také Česko-německý fond budoucnosti a Česko-německé diskusní fórum. Obě instituce považuje Zaorálek za významné, posilují totiž partnerství obou zemí dodnes. "Až 10.000 projektů, který Fond od svého zřízení v roce 1997 podpořil, svědčí o tom, že Češi a Němci jsou jako partneři schopni identifikovat mnoho společných zájmů," zdůraznil ministr.

Dnešní vztahy Česka a Německa lze podle Zaorálka označit za pilíř stability a prosperity v regionu střední Evropy i v Eropské unii, a to právě díky tomu, že deklarace umožnila jejich rozvoj.

Akce připomínající výročí podpisu deklarace se konají v Česku i Německu. Ministr Zaorálek odjíždí do Berlína 25. ledna.

reklama