reklama

V roce 2016 bylo nařízeno 680 tisíc exekucí. Nejvíce nových exekucí bylo v roce 2016 zahájeno v Ústeckém kraji (téměř 99 tisíc) a v Praze (téměř 97 tisíc). Z pohledu poměru počtu nově nařízených exekucí k počtu obyvatel je na tom nejhůře kraj Ústecký, naopak nejlépe kraj Zlínský.

Největší počet exekucí mají občané ve věku mezi 28-47 lety, jde o zhruba 2,6 milionu exekucí. Nezanedbatelný podíl mají i starší lidé. „Například u občanů starších 68 let registrujeme kolem 110 tisíc exekucí,“ uvedl viceprezident Exekutorské komory ČR Vladimír Plášil.

V zastoupení pohlaví vedou muži, na které se vztahuje kolem 62 procent všech vedených exekučních případů. V roce 2016 bylo zahájeno zhruba 4200 exekucí na výživné. 3300 případů se vztahovalo k výživnému na nezletilé dítě. V souvislosti s vymáháním dlužných alimentů bylo v loňském roce pozastaveno 1407 řidičských oprávnění.

Více než polovina exekucí se vztahuje na dluhy do 10 tisíc korun. 49 procent ze všech dlužníků má 4 a více exekucí. Počet občanů se 4 a více exekucemi vzrostl v roce 2016 na 413 000 (meziroční nárůst o 10 procent). O 19 % narostl počet občanů s 1- 3 exekucemi na 421 000.

Exekuce se koncentrují na stále užší okruh dlužníků a jedna exekuovaná fyzická osoba tak má v průměru 5,3 exekuce. „Mnohačetnost exekucí tak stále zůstává jedním z nejtíživějších celospolečenských problémů. U většiny pohledávek je u lidí, kteří čelí zároveň několika exekucím, prakticky nemožné dlužnou částku v únosném čase vymoci. Na jedné straně je sice méně nových exekučních případů, nicméně jejich celkový počet roste. Z toho plyne, že se nám daří bohužel vymáhat stále méně exekucí,“ vysvětluje prezidentka Exekutorské komory ČR Pavla Fučíková.

„Bez systémové změny prostředí, ve kterém soudní exekutoři exekuce provádějí, nelze očekávat změny k lepšímu. Exekutorská komora ČR i proto dlouhodobě prosazuje místní příslušnost exekutorů,“ dodala.

Při zavedení místní příslušnosti by byly exekuční případy přidělovány exekutorům dle místa trvalého bydliště povinných a byla by tak posílena nezávislost soudního exekutora. Ta by otevřela cestu k větší finanční participaci věřitelů na nákladech exekuce, takže by je motivovala k zodpovědnějšímu vymáhání svých pohledávek.

Neformální uskupení Exekutoři proti teritorialitě uvedlo, že statistiky neukazují na zhoršování problému narůstajícího počtu exekucí. Svědčí podle něj jen o tom, že se rozběhnuté exekuce nedaří rychle ukončovat - mimo jiné proto, že možnosti exekutorů vymoci pohledávky byly četnými legislativními změnami výrazně omezeny. Zavedení místní příslušnosti soudních exekutorů uskupení odmítá.

0 komentářů Napište svůj názor

reklama