reklama

Ministr Robert Pelikán (ANO) v reakci pro ČTK uvedl, že „některé osoby" pravděpodobně nemají tak velký zájem na tom, aby se účastníci exekučních řízení v písemnostech snadno vyznali. Novela vyhlášky o postupech při výkonu exekuční činnosti, kterou ministerstvo rozeslalo do připomínkového řízení, zavádí jednotné formuláře připravené ve spolupráci s organizací Člověk v tísni. Podle úřadu jsou srozumitelnější a exekuční řízení usnadní.

Komora, s níž je ministr kvůli svým krokům na podporu dlužníků v dlouhodobém sporu, ale nesouhlasí. Poukazuje na to, že unifikovaná rozhodnutí mají nově obsahovat „sáhodlouhé" opisy zákona jako poučení pro dlužníka. Mimo jiné to prý zapříčiní vyšší náklady na poštovné, které v konečném důsledku ponese právě dlužník.

„Opisování vybraných statí zákonů není cestou, jak účastníky řízení seznámit s jejich právy a povinnostmi. Zejména za situace, kdy 80 procent zásilek určených těm, které bychom měli takto poučovat, skončí vyvěšeno na úředních deskách soudních exekutorů," konstatovala prezidentka komory Pavla Fučíková.

Ministerstvo ani profesní organizace nemají pravomoc exekutorům užívání vzorů přímo nařídit. Pelikán upozornil, že v současnosti existuje „zhruba tolik podob dokumentů soudních exekutorů, kolik je exekutorských úřadů". "Rozumět tomu, kolik má dlužník zaplatit a zda je tato částka oprávněná, byl v mnoha případech složitý úkol i pro člověka s právním vzděláním. Přitom to, z čeho se náklady skládají a zda jsou požadované platby oprávněné, považuji za základní informaci, kterou má člověk v takové situaci dostat," podotkl.

S tím, že podobu exekučních rozhodnutí je potřeba sjednotit, komora souhlasí. Připouští, že písemnosti se u různých exekutorů liší formální úpravou, strukturou i obsahem nepovinných údajů. Chce proto navrhnout ministerstvu a doporučit svým členům k užívání vlastní podobu vzorů.

reklama