reklama

Bezplatná právní pomoc je trojího typu. Zaprvé krátká informativní právní porada s advokátem, zadruhé poskytování právních služeb ze strany advokáta - tedy zastupování v řízení před soudem či správním orgánem, nebo například sepsání listiny. Do třetice jde o právní pomoc cizincům v detenčních zařízeních.

Místopředseda České advokátní komory (ČAK) Robert Němec uvedl, že ačkoliv právo na bezplatnou právní pomoc zaručuje Listina základních práv a svobod, státem dosud nebylo zcela naplněno a roli státu suplovala ČAK. 

Nyní přebere náklady stát. Podle dřívějších odhadů jej rozšíření bezplatné právní pomoci vyjde ročně zhruba na 34 milionů korun. Za právní služby nemajetným bude stát advokátům platit podle advokátního tarifu, podle návrhu ministerstva spravedlnosti sníženého o 20 procent. Za právní porady dostanou rádci 150 korun, což Němec označil za symbolickou částku.

ČAK povede od počátku července neveřejný seznam žadatelů o poskytnutí právní služby, což mohou být fyzické osoby i firmy. Žádost musí být podle zákona odůvodněna "příjmovými a majetkovými poměry". Další podmínkou je, že žadatele ve věci nezastupuje další advokát.

Konkrétní advokáty bude ČAK žadatelům vybírat primárně ze seznamu těch, kteří s poskytováním bezplatné právní pomoci vyslovili souhlas. Aktuálně jich na seznamu figuruje několik stovek. Hlavními kritérii pro výběr právníka bude bydliště žadatele, nebo místo, kde mu má advokát právní službu poskytnout - tedy například sídlo soudu či věznice.

Žádosti o právní porady se budou podávat na formuláři sestaveném ministerstvem spravedlnosti. Jeho součástí bude prohlášení o tom, že příjem žadatele nepřesahuje trojnásobek životního minima, které aktuálně pro jednotlivce činí 4310 korun. Za podání žádosti se bude platit stokorunový administrativní poplatek, který komora odpustí mj. držitelům průkazu ZTP, lidem pobírajícím dávky v hmotné nouzi nebo dětem mladším 15 let.

0 komentářů Napište svůj názor

reklama