reklama

Nejvyšší soud (NS) vrátil spor na začátek, znovu jej tak musí řešit Obvodní soud pro Prahu 1, který původně nařídil, aby se stát částečně Kaslové omluvil. NS v odůvodnění uvedl, že pokud prezident při výkonu své funkce někomu způsobí újmu, lze žalovat stát a žádat náhradu. Kromě toho, že NS upozornil, že byl ve sporu použit nepatřičný zákon, také zdůraznil, že za stát neměla jednat KPR, ale jiná instituce, patrně některé z ministerstev.

"Bylo nám dáno za pravdu a vyhověno našemu dovolání v té oblasti, že Kancelář prezidenta republiky jakožto organizační složka státu a servisní organizace hlavy státu v žádném případě nemohla v tomto sporu vystupovat," uvedl Nespala. KPR podle něj nepřísluší revidovat jakákoli vyjádření nebo jakoukoli činnost prezidenta republiky. "To bychom se dostali do absurdní situace, kdy by i kancléř mohl zrušit jmenování některého funkcionáře, jehož do funkce ustanovuje prezident republiky," řekl.

Rozsudek označil za satisfakci a úspěch, protože tuto argumentaci právníci KPR používali od počátku. "Až u dovolacího řízení jsme byli vyslyšeni," řekl. "Budeme s napětím očekávat, jak se Obvodní soud pro Prahu 1 a zejména žalobkyně vypořádá s tou situací," dodal.

V záležitosti toho, že NS konstatoval, že za činy prezidenta je odpovědný stát, Nespala poznamenal, že NS neřekl, že ke škodě či újmě došlo. "Nejvyšší soud definoval to, že za činnost prezidenta je odpovědný český stát. To zdaleka neznamená, že k nějakému deliktu došlo a že by to deklaroval Nejvyšší soud," řekl.

Kaslová ČTK řekla, že se o dalším postupu poradí se svým právníkem. Ve sporu chce jednoznačně pokračovat. "Laicky by se mi zdálo nejjednodušší, aby se omluvil prezident Zeman," podotkla. Když ho ale podle českých zákonů zažalovat nemůže, bude chtít omluvu od některé státní složky.

Zeman 27. ledna 2015 v projevu k výročí konce holokaustu hovořil mimo jiné o selhání intelektuálů v krizové situaci, jakou byl nástup nacismu, a o jejich fascinaci tímto zrůdným učením. O Peroutkovi řekl, že napsal v časopise Přítomnost článek s titulkem Hitler je gentleman. Zároveň mu přisoudil výrok "Nemůžeme-li zpívat s anděly, musíme výti s vlky". Posléze se ukázalo, že autorem výroku je Jan Stránský. Článek v Přítomnosti se Pražskému hradu nalézt nepodařilo, podle historiků neexistuje.

Justice přiznala Kaslové nárok na omluvu za to, že prezident označil jejího děda za autora článku "Hitler je gentleman". Za chybu u Stránského výroku a úvahu o fascinaci intelektuálů zrůdným učením se Česká republika podle verdiktu omlouvat nemusela.

reklama