S tématy rovnosti na pracovišti a boje s diskriminací se potkáváme dnes a denně. Vlády nasazují podpůrné programy a stanovují genderové kvóty. Mohlo by se tedy zdát, že jsou tyto problémy na ústupu. Nedávný průzkum náborové společnosti Matrix Workplace ovšem ukázal, že nerovnost a diskriminace na pracovišti jsou stále reálné a poměrně rozšířené. „Stav se sice v této otázce zlepšuje, přesto se odhaduje, že například v otázce rozdílného platového ohodnocení žen a mužů bude trvat ještě nejméně 30 let, než se dostaneme ke skutečné rovnosti,“ říká personalistka Gabriela Kodenková ze společnosti Talentica.cz zaměřující se na nábor technicky zaměřených pracovníků.

Nerovnost a diskriminace se dle uvedeného průzkumu týká především žen a starších lidí. S diskriminací v zaměstnání má zkušenosti celá polovina žen a více než třetina mužů (35 %). „Pětina žen a 12 % mužů se v práci rovněž potýkalo se sexuálním obtěžováním, 44 % žen a 14 % mužů se na pracovišti setkávají se sexistickými vtipy a narážkami,“ komentuje výsledky studie Gabriela Kodenková s tím, že zatímco ženy jsou častěji terčem sexismu, muži zase poměrně hojně čelí stereotypizaci na základě své národnosti – setkalo se jich s ní hned 21 % mužů.

Co se týče roviny finančního ohodnocení, více než čtvrtina žen a pětina mužů v průzkumu uvedla, že znají spolupracovníka opačného pohlaví, který za stejnou pracovní pozici a stejnou náplň práce pobírá vyšší plat. Přes 60 % žen a 28 % mužů také uvedlo, že cítí, že muži mají větší možnosti kariérního růstu než ženy. V oblasti rozvoje kariéry se poté projevuje rovněž věková diskriminace. Téměř osm z deseti dotázaných si myslí, že lidé nad 50 let mají méně příležitostí ke kariérnímu růstu než jejich mladší kolegové. „V České republice ovšem ke zlepšení v této oblasti přispívá současný nedostatek kvalitních a kvalifikovaných pracovníků. Firmy tak začínají své nábory čím dál více cílit i na starší lidi, kteří se tak díky poptávce mohou dostat k zajímavým příležitostem,“ dodává Gabriela Kodenková.

Výsledky průzkumu také ukazují, že více než polovina lidí (56 %) je toho názoru, že problém nerovnosti v zaměstnání nijak nevyřeší ani povinné genderové kvóty, ačkoliv s nimi 59 % lidí v principu souhlasí. Téměř 88 % lidí si však myslí, že pohlaví by nemělo nijak ovlivňovat možnosti kariérního růstu, pracovní nabídky ani výši platu. Vše uvedené by mělo dle respondentů odrážet pouze zásluhy jedince.