reklama

Je zřejmé, že Policie ČR krom běžných zásad bezpečného chování v rámci dopravy nebo prevencí před krádežemi, klade důraz především na bezpečné chování v lyžařských střediscích. Nejdůležitější je dbát ohledy na to, že na sjezdovce lyžaři nejsou nikdy sami, s čímž souvisí bezpečné předjíždění na svahu stejně jako důkladné rozhlédnutí při rozjíždění. Rychlost jízdy je potřeba přizpůsobit svým schopnostem.

Velmi často lyžaři opomíjejí upozornění, že se nemají zdržovat v nepřehledných a úzkých místech sjezdovky. Ne všichni také vědí, že při úrazu lyžaře nebo snowboardisty, jsou přihlížející vždy povinni poskytnout první pomoc. Účastnící střetu, při kterém došlo k úrazu, si musí navzájem prokázat svou totožnost.

Hory nejsou oblíbeným cílem pouze lyžařů, ale také pěších výletníků. Při turismu Policie ČR doporučuje mít prostudovanou mapu, neopouštět značené trasy, nepřeceňovat své síly stejně jako nepodceňovat to, že se lidé nachází ve větší nadmořské výšce. Doporučuje také zvláště u dětí používat ochranné krémy. Návštěvníci hor by také měli počítat s překážkami, jako jsou uzavřené komunikace nebo komplikace způsobené sněhem na vozovkách.

Co si v dnešní době zejména rodiče často neuvědomují, je problematika sociálních sítí. „Ve volném čase, ke kterému patří i jarní prázdniny, vzrůstá počet hodin strávených na sociálních sítích jako je Facebook, Instagram, Twitter či serveru jako je YouTube. I zde je proto na místě připomenout si bezpečné zásady práce jak se sociálními sítěmi, tak internetem obecně,“ uvádí policie v materiálu, který má server Globe24.cz k dispozici.

Zejména by si návštěvníci sociálních sítí měli dát pozor na sdílení intimních fotografií a informací a nikdy nesdělovat svá hesla druhým osobám. Pokud dojde ke kontaktu s tzv. „haterem“, je nejlepší zachovat slušnost, ale zároveň asertivitu, případně komunikaci opustit. „V případě krádeže Vaší virtuální identity, kybernetické šikaně alias „kyberšikaně“, neobávejte se kontaktovat Policii ČR a oslovit správce daného serveru apod.,“ vyzývá policie na závěr svého doporučení.

reklama