reklama

Doporučení protikorupční skupiny se kromě členů parlamentu týkají také práce soudců a státních zástupců. Volají po vyjasnění pravidel kolem možného střetu zájmů u těchto činitelů, přijímání darů a dalších výhod nebo kolem styků s lobbisty. Dalším cílem je zprůhlednit fungování parlamentních výborů a podvýborů, ale také výběr nebo odvolávání představitelů justice.

"Česká republika uspokojivě splnila či uspokojivým způsobem vyřešila jedno ze čtrnácti doporučení... Sedm doporučení je splněno částečně a zbylých šest doporučení splněno není," píše orgán GRECO, který sdružuje 50 států za účelem monitorování protikorupčních standardů.

"Skupina GRECO došla k závěru, že současná velmi nízká úroveň plnění doporučení je 'celkově neuspokojivá'," uzavírá čtrnáctistránková zpráva o ČR vypracovaná na konci loňského roku.

České ministerstvo spravedlnosti dnes v reakci poukazovalo na předložené návrhy zákonů, které jsou v souladu s doporučeními expertů RE. "Jedná se o návrh zákona o lobbování, novelu zákona o soudech a soudcích, novelu zákona o státním zastupitelství," uvádí tisková zpráva. Všechna tři opatření zmiňuje i hodnocení GRECO, příslušná doporučení však nebere jako splněná, protože návrhy zákonů ještě neschválil parlament.

Jako splněný je hodnocen pouze požadavek na přijetí profesního etického kodexu pro státní zástupce spojený s jejich následným zaškolením. GRECO v této věci přivítalo soubor pravidel, který vstoupil v platnost začátkem loňského května. V následujícím bodě zpráva nicméně podotýká, že nový kodex podle všeho neukládá prokurátorům povinnost hlásit své vedlejší činnosti.

"Výsledek ukazuje, že to u nás velmi kulhá, že to postupuje nesmírně pomalu," řekl ČTK ředitel organizace Transparency International ČR David Ondráčka. "Zákon o státním zastupitelství je zaparkován, zákon o soudech a soudcích teprve probíhá legislativním kolečkem, otázky novelizací zákona o střetu zájmů teď nejsou na pořadu dne. Myslím, že chybí větší politická vůle toto tlačit rychleji, proto dostáváme takové vysvědčení," uvedl.

Za částečně splněné protikorupční skupina RE nově označuje doporučení týkající se mimo jiné pravidel pro styky zákonodárců s lobbisty, a to v důsledku projednávání návrhu zákona na toto téma. Celkově však v souvislosti se členy parlamentu "plnění doporučení udržuje velmi pomalé tempo".

"Přestože byl systém oznamování zájmů, příjmů a majetku modernizován a dohled v této oblasti byl posílen, nebyla přijata žádná opatření ke zvýšení transparentnosti legislativního procesu," uvádí hodnotící zpráva.

Nevyslyšená údajně zůstala také výzva k zavedení "účinnějších" sankcí za porušení pravidel kolem hlášení střetu zájmů.

GRECO dále hovoří o jistém zlepšení pokud jde o systém výběru a kariérního postupu soudců, stejně jako v případě státních zástupců ale nevidí žádný pokrok ohledně zavedení možnosti napadnout "disciplinární rozhodnutí". Jako nesplněné stále hodnotí doporučení reformovat postupy jmenování a odvolávání nejvyššího státního zástupce.

Orgán Rady Evropy podobně jako loni žádá delegaci ČR, aby co nejdříve předložila vlastní posudek o provádění doporučení ohlášených v roce 2016. "Česká republika poskytne další zprávu o pokroku v plnění zbývajících doporučení do 31. prosince 2020," uvedlo ministerstvo spravedlnosti s odkazem na stanovený nejzazší termín.

Rada Evropy je mezinárodní organizace se sídlem ve Štrasburku, která sdružuje 47 evropských zemí, nemá spojitost s Evropskou unií a jejími institucemi.

Loading...

1 komentář (Poslední 05.03. 15:25) Napište svůj názor

reklama