reklama

Cena 7 607 korun za MWh elektřiny platí pro nejběžnější odběrové pásmo DC a cena 2696 korun za MWh plynu pro odběrové pásmo D2. Nová výpočetní metoda je založena na podílu tržeb v daném období a prodaného množství ve fyzických jednotkách.

"Pokud nedochází k zásadním změnám na trhu, tak nabídkové ceny přibližně kopírují i ceny reálné. V turbulentní době, kdy je situace na energetickém trhu dynamická, se však rozdíl mezi nabídkovými a skutečně hrazenými cenami prohloubil. Díky nově získaným datům mohl ČSÚ na tuto situaci adekvátně reagovat a vyjít vstříc požadavkům uživatelů," uvedl předseda úřadu Marek Rojíček.

Statistici nabídli také mezinárodní srovnání pro druhé pololetí loňského roku. Ceny elektřiny v něm byly sedmé nejnižší v rámci EU a ceny plynu desáté nejnižší, sdělil ČSÚ.

Úřad postupoval v souladu s doporučením Eurostatu, takže do cen promítl i úsporný tarif a odpuštění poplatku na podporované zdroje energie. Meziročně platily domácnosti za elektřinu o 20 % méně, zatímco plyn pro domácnosti byl o 74 % dražší. Bez úsporného tarifu by bývaly domácnosti platily za elektřinu o 23 % více.