reklama

Podle statistiků lze při zohlednění všech údajů předpokládat, že se sečetla většina populace. Přesný počet sečtených lidí ale zjistí až v při zpracování výsledků. Jeden formulář mohl člověk vyplnit za celou domácnost. "Při minulém sčítání jsme sečetli 4,1 milionu bytových domácností, v nich žilo 10 milionů 145 tisíc obvykle bydlících obyvatel. Dalších 292 tisíc obvykle bydlících obyvatel žilo mimo byty, zejména v hromadných ubytovacích zařízeních," uvedl gestor Sčítání 2021 Robert Šanda.

Předseda ČSÚ Marek Rojíček označil uplynulých šest týdnů za náročné. "Byli jsme si vědomi, že současná složitá situace zrovna celospolečenskému censu nenahrávala, o to víc si ceníme toho, že se naprostá většina lidí úspěšně a v termínu sečetla," sdělil Rojíček.

Sčítání začalo v sobotu 27. března. Začátek provázely potíže s informačním systémem. Po spuštění se musel hned první den zhruba na deset hodin odstavit, přesto se lidem podařilo odeslat 237.000 formulářů. Od té doby fungovala on-line verze bez problémů.

Kontaktní centrum od spuštění 12. března odbavilo 263.034 hovorů. Takzvaný chatbot, na kterého se lidé obraceli i přímo během vyplňování formuláře, dokázal poradit 264.845 uživatelům.

Sčítání se koná jednou za deset let a je povinné pro všechny obyvatele. Těch má Česko kolem 10,7 milionu.

reklama