reklama

"S rouškami se nepracuje komfortně, zaměstnanci nařízení sice respektují, ale na psychiatrii léčíme hlavně slovem, což s rouškou není optimální, ztěžuje to terapie, kde je třeba sledovat také mimiku pacienta, a vyčerpává personál, který celý den mluví přes roušku," uvedl Höschl.

Podle něj například pacienti z oddělení úzkostných poruch mají s nošením roušek v tuto chvíli největší problém. "Znemožňuje to terapii (nácvik řízeného záchvatu, dýchání), prohlubuje to jejich stav respektive panické ataky, které jsou přímo spojené s pocitem nemožnosti se nadechnout. S rouškou se toto umocní," dodal psychiatr.

"Pro kliniku jsou opatření pochopitelně přísnější, ale adaptovali jsme je i pro výzkum, včetně účasti zdravých dobrovolníků ve studiích," doplnil Předseda Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti a primář kliniky NUDZ Jana Evangelisty Purkyně Pavel Mohr.

Ode dneška zavedlo ministerstvo zdravotnictví povinné nošení roušek ve všech vnitřních prostorech. Nařízení má řadu výjimek, například pro osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.

Zdravotničtí pracovníci nemají podle ministerstva danou povinnost nosit roušku po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb.

reklama