Podle Lipavského existuje celá řada mechanismů, jež se věnuje vyšetřování a případnému trestání porušování mezinárodního práva. Zmínil například Mezinárodní trestní soud (ICC), který ale nemůže vyšetřovat přímo zločin samotné agrese, na rozdíl od válečných zločinů, zločinů proti lidskosti či zločinu genocidy.

"To, co ICC z podstaty věci nemůže, je jít po tom prvotním zločinu, a to je ta samotná agrese, která je ukotvena v Chartě OSN, kde je zakázána útočná válka," řekl Lipavský. Aby daný akt mohl být souzen, je podle něj potřeba čistě právně ustanovit nový mechanismus.

Podle šéfa české diplomacie je třeba vyslat jasný signál, že pokud někdo spáchá akt agrese, tak za to ponese vinu. V tomto případě jde podle něj o nejvyšší politické vedení v Moskvě či některé klíčové generály. Druhou věcí je, že z právního hlediska není úplně jednoduché dosáhnout efektivního fungování takového tribunálu.

Náměstek ministra zahraničí pro řízení sekce právní a konzulární Martin Smolek uvedl, že existují dva základní právní problémy. První je otázka imunit nejvyšších ruských politiků, kteří jsou obecně po dobu výkonu funkce vyloučeni z mezinárodní trestně-právní odpovědnosti. Druhou otázkou je, zda by soud mohl vést řízení i v nepřítomnosti stíhaných osob. Pokud ne, tak by tribunál do značné míry existoval pouze na papíře.

Upřesnil, že ICC má možnost stíhat zločin agrese, nikoli však vůči nesmluvním stranám. Rusko ani Ukrajina nejsou smluvními stranami Římského statutu ICC. Zmíněné válečné zločiny, zločiny proti lidskosti nebo zločin genocidy se stíhat mohou. Prokázat ale nejvyšším ruským politikům, kdo vydal příkazy pro konkrétní jednání například v případě válečných zločinů, by bylo velice obtížné, míní Smolek. "Kdežto kdybychom mohli stíhat zločin agrese, bude to velice jednoduché, protože (ruský prezident Vladimir) Putin ho spáchal v přímém přenosu přímo v televizi," dodal náměstek.

Kyjev usiluje o zřízení zvláštního mezinárodního tribunálu nebo tribunálu mezinárodního v kombinaci s domácím, který by měl stíhat vysoce postavené strůjce ruské invaze. Podle ukrajinských představ by měl doplnit činnost ICC.