"Doporučujeme všem řidičům zbytečně neodkládat výměnu řidičského průkazu. Pokud se žadatelé navíc chtějí vyhnout frontám na úřadě, o nový řidičský průkaz si mohou zažádat pohodlně on-line prostřednictvím Portálu dopravy," uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Na začátku června zbývalo vyměnit ještě 539 697 řidičských průkazů, nejvíce ve Středočeském a Jihomoravském kraji. Nejvíce čekatelů je ve věkové skupině nad 60 let, nejméně naopak ve věku do 30 let.

Ministerstvo upozorňuje, že o výměnu je možné požádat nejdříve tři měsíce před skončením platnosti dokladu. Lidé mohou zažádat buď fyzicky na obecních úřadech s rozšířenou působností, anebo elektronicky prostřednictvím datové schránky přes nový Portál dopravy. V takovém případě jim může posloužit videonávod.

U elektronické žádosti, která nezabere více než pár minut, si řidič vybírá místo vyzvednutí, tedy jeden z více než dvou stovek úřadů obcí s rozšířenou působností. Dorazit na něj musí s platným dokladem totožnosti a stávajícím řidičským průkazem.