reklama

"V průběhu roku 2019 se svět přiblížil konfliktu jako důsledku narůstající polarizace zájmů, názorů a rozdílných postojů, pokračující proměny dosavadního velmocenského uspořádání, prohlubující se multipolarity a úpadku principů mezinárodního práva," uvedlo Vojenské zpravodajství. Podle zpravodajců chyběl standardní dialog a posilovala se konfrontace jako způsob řešení narůstajících problémů a rozporů.

Nárůst napětí mezi globálními rivaly, tedy Spojenými státy, Čínou a Ruskem, plyne podle Vojenského zpravodajství ze "zmanipulovaného myšlení, chybných východisek a neobjektivních závěrů". Velmocím také podle zpravodajců chybělo vědomí odpovědnosti.

Tajná služba uvedla, že ti, kteří se domnívají, že by mohli být v konfliktu úspěšnější, nechápou otevřenou konfrontaci jako hrozbu, ale jako příležitost. "S tím je spojena ideologizace a další polarizace postojů a názorů, a to jak mezi jednotlivými státy (jejich bloky), tak mezi společenskými skupinami," napsali zpravodajci. Dodali, že je to tím patrnější, čím více jsou lidé závislí na technologiích a problémy řeší odosobněně jejich prostřednictvím či elektronickou cestou.

Možný konflikt globálního charakteru, ke kterému svět podle Vojenského zpravodajství směřuje, je zatím v první fázi přípravy. "Probíhá formování myslí těch, kdo budou schopni a ochotni se do něj aktivně zapojit, a jsou postupně definovány technologické nástroje, kterými by mohl být veden," uvedla tajná služba. Varovala, že pokud lidé nebudou schopni odhadnout a vyhodnotit následky vlastních činů, může chybná instrukce či povel díky propojenosti současného světa zahájit procesy, které povedou ke vzájemnému zničení. "Stále však není pozdě tento proces zvrátit a pokusit se změnit konfrontační přístup ve snahu po nalezení společných cílů, přístupů a využití velkého tvůrčího a tvořivého potenciálu, kterým lidstvo v globálním měřítku disponuje," dodali zpravodajci.

Zpráva se blíže věnuje vybraným oblastem práce Vojenského zpravodajství. Zabývá se například otázkou kybernetického prostoru, o jehož obranu by se Vojenské zpravodajství mělo v budoucnosti starat. Varuje před kybernetickými útoky, špionáží i kyberzločinem. Upozorňuje, že útočníky často není možné kvůli zahlazování stop dohledat. Podle zpravodajců loni opět vzrostla vyspělost používaných technologií i technik útočníků a zesiloval se trend, kdy jsou kyberútočníci podporováni některým státem.

V souvislosti s kyberútoky zpravodajci varovali před nízkou kybernetickou gramotností uživatelů, kteří často podceňují základní bezpečnostní pravidla. Upozornili i na možnosti útoků na mobilní telefony či třeba na tzv. internet věcí.

Ve zprávě varovali také před zneužitím komerčně vyráběných bezpilotních prostředků k teroristickým útokům. Riziko podle zpravodajců vzhledem k dostupností těchto technologií roste i v ČR. Napadena by mohla být třeba veřejná shromáždění, dopravní prostředky nebo nádrže s výbušnými látkami. Zpravodajci ale loni nezjistili žádné poznatky, které by hrozbě útoku v Česku nasvědčovaly. Riziko jejich uskutečnění ovšem vidí jako reálné a varují před jeho podceněním.