reklama

Lékaři se snaží o snížení přesčasové práce a udržení stávajících odměn. Fiala vidí jako problém spojení okamžitě řešitelných požadavků, například na vzdělávání nebo změny v pracovním právu, s dlouhodobě nevyřešenými problémy v českém zdravotnictví.

"Budu zkoumat všechny možné cesty, které by mohly vést k dosažení dohody," řekl s tím, že došlo v některých oblastech, které lékaři požadovali, ke značnému posunu. "Také jsme souhlasili s revizí pracovního práva, abychom obnovili původní stav," dodal.

Nespokojenost lékařů vyplynula letos v létě s novelou zákoníku, která zdvojnásobila možný objem dobrovolné přesčasové práce. Novela, která bude projednávána ve čtvrtek ve Sněmovně, by měla od roku 2024 toto ustanovení vrátit na 416 hodin.

Podle Fialy ale existují i další nevyřešené otázky, které se pokusí pojmenovat a posunout vpřed. Některé záležitosti však pravděpodobně nelze vyřešit v krátkém čase. "Jsou to problémy, které se akumulovaly a nikdo se jimi nezabýval. A my bychom měli nyní vše najednou posunout k lepším výsledkům," doplnil.

Podle Fialy jsou určitá omezení například v objemu dostupných finančních prostředků. "Je pravda, že nás čeká vážná diskuse o tom, jak rozvíjet zdravotní systém udržitelným způsobem," řekl. Jeho cílem je dosáhnout dohody, která by neohrozila kvalitu a dostupnost zdravotní péče.

Sekce mladých lékařů dnes oznámila, že v mnoha nemocnicích v prosinci uzavřou některá oddělení kvůli nedostatku personálu. Očekávají také prodloužení čekacích dob na akutních příjmových ambulancích.

Podle vedení nemocnic je prosinec nejméně náročným měsícem pro nemocniční péči během celého roku. Většina plánované péče, s výjimkou onkologických operací, bude odložena. Vyšetření a operace se obvykle v druhé polovině měsíce neprovádějí.