Lídři členských zemí minulý týden na bruselském summitu podpořili druhý balíček návrhů směřujících k omezení vysokých cen energií a jejich dopadů na spotřebitele i firmy. Po zářijové sadě zaměřené na přerozdělení zisků elektráren a ropných firem či na úspory elektřiny se nyní evropský blok věnuje cenám plynu. Vedle dobrovolných společných nákupů určených primárně na plnění zásobníků a povinné solidarity při kritickém nedostatku plynu se ministři budou bavit rovněž o možném přímém snížení jeho ceny. To se má podle posledního návrhu komise týkat pouze případného výrazného zvýšení ceny ve virtuálním obchodním uzlu TTF v Nizozemsku, který je pro určování cen klíčový.

"U některých těch opatření, tak jak byla navržena, v podstatě žádné kontroverze nejsou," řekl novinářům po jednání Síkela. Některé země podle něj chtějí podrobnosti například u cen plynu, který by solidárně poskytly svým sousedům. Konkrétní detaily například i u stanovení ceny spouštějící "nouzovou brzdu" u TTF má během příštích týdnů do mimořádného ministerského zasedání předložit Evropská komise.

Tu dnes řada zemí vyzývala k tomu, aby přišla i s návrhem zastropování cen plynu používaného k výrobě elektřiny. Síkela řekl, že v této otázce dnes zaznívaly různé názory, komise by však měla na podrobné analýze nákladů a přínosů stejně jako na přípravě samotného návrhu pracovat co nejrychleji.