reklama

Odvolání výpovědí z přesčasové práce, které lékaři od prosince podali, což znamenalo v některých nemocnicích výrazné omezení provozu, je ale podle nich individuálním rozhodnutím každého. Dohoda má potvrdit navýšení odměňování v nemocnicích příští rok o 9,8 miliardy korun, lékařům o 5000 až 15.000 korun měsíčně a ostatním pracovníkům o pět procent.

"Účastníci porady upozorňují, že odvolání nesouhlasu s výkonem přesčasové práce je individuální rozhodnutí. Zejména v situaci, kdy jsou informace, že ředitelé některých nemocnic hodlají po ukončení protestu opět zavádět nelegální formy zajištění provozu (DPČ), je možné, že některá pracoviště v protestu vytrvají," uvedly odbory.

"Účastnící porady akceptují, že zásadní změny směřující k řešení problému budou uvedeny do praxe až k 1.1.2025 (zejm. zákon o odměňování zdravotníků se zakotvením minimální garantované odměny pro lékaře dle kvalifikace ve výši 1.5 - 3 násobku průměrné mzdy v ČR za základní pracovní dobu, zákonné změny ve specializačním vzdělávání). Upozorňují ale, že pokud ze strany vlády nebudou patrné kroky k uvedení těchto změn do praxe ve stanoveném termínu, bude LOK iniciovat další protestní akce, a to v podstatně větším rozsahu," dodaly.

Zástupci Sekce mladých lékařů České lékařské komory dnes na facebooku vysvětlovali, proč se pro vyjednávání spojili s odbory, za což je část veřejnosti zejména na sociálních sítích kritizovala.

"Velkou vášeň pochopitelně vzbuzuje účast odborů a ČLK v jednání. Vzhledem k tomu, že jako část ČLK nemáme pravomoci, které jsme k jednání potřebovali, bylo nezbytné oslovit odborové organizace. Zástupci těchto organizací mají právo svolat jednání tripartity, resp. vyzvat k jednání členy vlády. Tím došlo k úpravě vztahů mezi jednotlivými jednajícími stranami. Tyto byly někdy opravdu vyhrocené. Účast prezidenta ČLK Milana Kubka je zcela pochopitelná, jelikož jsme po celou dobu jednání vystupovali jako Sekce mladých lékařů ČLK. Prezident ČLK je nejvyšším představitelem komory," napsali.

"Dalším kontroverzním bodem bylo navyšování platů sester. Zapojením odborů nebylo možné otázku odměňování sester vynechat. Tuto podmínku měl ostatně při jednání a zvyšování celkové výše nárůstu projednávané částky i premiér Fiala a ministr Válek. Vzhledem k tomu, že SML a celá iniciativa stojí na lékařích, byly pro nás nepřijatelné původní návrhy, které by vzhledem k nepoměru mezi počtem lékařských a nelékařských úvazků vedly ke zcela zanedbatelným finančním přínosům pro lékaře. Nakonec se nám povedlo vyjednat, aby si lékaři přerozdělili většinu z alokované částky," doplnili.

Zástupci také uvedli, že celý tento proces byl výsledkem nesčetného množství schůzek a jednání na úrovni ministerstev, odborových organizací i jednotlivců – poslanci, senátoři, poradci atd., nemluvě o zapojení veřejnosti a médií.

"Je třeba si uvědomit, že donutit zákonodárce k takto rychlé změně zákona se za posledních několik desítek let žádnému mladému lékaři nepovedlo, a že nynější zvýšení je pouze mezikrokem k řádnému systému odměňování lékařů. Dalším mezikrokem má být úprava platových tabulek od 1. července 2024. To ostatně deklaroval veřejně jak ministr zdravotnictví Válek, tak premiér Fiala," píší.

Doplnili, že jsou lékaři, kteří dostali ve svých nemocnicích nabídky výrazně vyšší. "Je to pouze důkazem, že nemocnice finančními prostředky disponují. Také jsme odmítli nabídku pro nás mimořádně lukrativní, ale v tom případě by došlo k navýšení jen pro lékaře ve fakultních nemocnicích a jiných přímo zřizovaných ZZ. Tuto jsme ale odmítli, protože našim cílem bylo bojovat za všechny," míní.