reklama

"Pandemie přispěla ke zpomalení tempa zvyšování rovnosti a meziročně došlo pouze k nepatrnému posunu skóre ze 67,9 procenta na 68,1 procenta. To znamená, že touto rychlostí by k úplnému vyrovnání příležitostí došlo až za dalších 132 let," řekla generální ředitelka ManpowerGroup ČR Jaroslava Rezlerová.

Mnoho žen podle ní za pandemie odešlo z trhu práce a ne všechny se vracejí. Mají pocit, že nejsou dostatečně ohodnocené a že pro ně firmy nedělají dost, uvedla Rezlerová na základě průzkumu mezi 4000 ženami. Průzkum ukázal, že 80 procent žen hledá zaměstnavatele, který jim umožní vyvážit pracovní a soukromý život. Ženy také chtějí od zaměstnavatelů větší flexibilitu pracovní doby, zajištění rovnosti na pracovišti a spravedlivou odměnu.

Dvě pětiny žen uvádějí, že zaměstnavatelé nedoceňují jejich potenciál, pouze pětina žen dostala nabídku na kariérní posun. Rezlerová upozornila, že tento problém se prohlubuje při práci z domova, kdy mají ženy menší šanci než muži na kariérní posun. "Ženy se tak dostávají do paradoxní situace, kdy chtějí více flexibility v zaměstnání, což je ale při současném přístupu manažerů handicapuje v kariérním rozvoji," řekla Rezlerová.

Analýza společnosti Manpower také ukázala, že roste počet žen v manažerských pozicích. "Ale jejich kariéra a možnosti jsou ovlivněny tím, jaká jsou na ně kladena společenská očekávání, jak se k jejich práci staví legislativa nebo jaké jsou možnosti péče o děti," řekla Rezlerová.

Na rostoucí počet žen v manažerských pozicích ukázala i analýza společnosti Dun & Bradstreet, kterou má ČTK k dispozici. Podle ní se počet manažerek v Česku za posledních pět let zvýšil o 9,1 procenta. Nepoměr mezi muži a ženami ve vedoucích pozicích ale zůstává vysoký, muži zastávají 87 procent těchto míst.

České manažerky mají podle Dun & Bradstreet největší zastoupení v sektoru služeb. V sociální oblasti tvoří 57,4 procenta vedoucích pracovníků, ve vzdělávání 53 procent a ve zdravotnictví 27 procent.