Dobeš byl na útěku od roku 2012, kromě české policie po něm pátral Interpol. Po třech letech byl zadržen na Filipínách a umístěn do deportační vazby. "Vzhledem k tomu, že v rámci vydávacího procesu je třeba dodržovat přesně stanovené postupy, které jsou opakovaně přezkoumatelné soudy a uprchlík využil každé možnosti k tomuto přezkumu, trvalo finální rozhodnutí o vydání do ČR více než sedm let," vysvětlil policejní mluvčí David Schön.

"Návazně na konečné rozhodnutí justice bylo nutné důkladně naplánovat eskortu. Po vyčerpání všech legálních prostředků pro zabránění návratu do Česka bylo jasné, že se muž bude návratu aktivně bránit. O to složitější bylo eskortu naplánovat a co nejvíce eliminovat možné potíže při přestupech a pohybu s uprchlíkem na letištích," pokračoval mluvčí.

Cizinecké policii ulehčil situaci nově zavedený letecký spoj mezi Prahou a Tchaj-pejí. Umožnil totiž eskortu s minimální dobou čekání i počtem přestupů. "Je pravděpodobné, že díky možnosti využívat přímého spojení Prahy s jihovýchodní Asií a navázání velmi dobré spolupráce s policisty v této části světa, se zefektivní a urychlí návrat hledaných osob, které se v této části světa skrývají," poznamenal Schön.

Odsouzený muž byl po příletu do Prahy převezen do věznice. "Předpokládáme, že stejnou cestou se v průběhu několika týdnů do ČR vrátí i žena, která byla v totožném případě také pravomocně odsouzena," dodal zástupce Policie ČR.