reklama

"Transformace České pošty je jedním z důležitých kroků vlády a kvalitní generální ředitel je pro její úspěšný průběh zcela zásadní. Věřím, že Miroslav Štěpán jako schopný manažer transformaci dotáhne úspěšně do konce," uvedl Rakušan v tiskové zprávě.

Výběrové řízení na generálního ředitele České pošty probíhalo od 8. listopadu. Zájemci se mohli přihlásit do 22. prosince. Pětičlenná výběrová komise posuzovala čtyři přihlášky a sestavila pořadí úspěšnosti kandidátů.

Nejlépe hodnocen byl dosavadní pověřený šéf podniku. Rakušan se s výsledkem výběrové komise seznámil a ztotožnil, proto nominoval Miroslava Štěpána.

Štěpán má ekonomicky zaměřené vysokoškolské vzdělání. Do státního podniku Česká pošta nastoupil v roce 2008, ve vrcholném vedení působil od roku 2018, konkrétně jako ředitel pobočkové sítě, ředitel divize státní poštovní služby a v posledním roce jako pověřený zástupce generálního ředitele.