"V současné době jen s obtížemi zajišťujeme potřeby nemocných hospitalizovaných v Thomayerově nemocnici a IKEMu," uvedl Turek. V mrazících boxech má podle něho nemocnice zásoby několika desítek jednotek plazmy, potřeba by však byly stovky jednotek plazmy.

Rekonvalescentní plazmu, tedy tu léčebnou s vytvořenými protilátkami, v Thomayerově nemocnici od dubna do poloviny října odebrali asi 75 dárcům a vydali ji k léčbě 48 pacientů, kteří byli hospitalizováni buď na plicní klinice, nebo na klinice ARO.

Nedostatečné množství dárců je problémem i ve Všeobecné fakultní nemocnici (VFN) v Praze a v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) V Praze. Ta je podle primáře oddělení hematologie a krevní transfuze ÚVN Miloše Bohoňka v současnosti největším výrobcem léčebné plazmy v Česku. Nemocnice plazmu zatím dodala do 15 nemocnic po celé republice. Rekonvalescentní plazmou vyrobenou v ÚVN se podle Bohoňka léčily nebo léčí dvě třetiny pacientů, kterým kdy byla v ČR léčebná plazma podaná. Takových osob jsou v Česku zatím asi dvě stovky, doplnil primář pro ČTK.

Oddělení hematologie a krevní transfuze ÚVN Praha odebírá a zpracovává plazmu od dobrovolných dárců, kteří prodělali infekci SARS-CoV-2 a jsou prokazatelně vyléčení, rovněž od dubna. Při jednom odběru se podle dřívějšího vyjádření mluvčí ÚVN Jitky Zinke získá 660 mililitrů plazmy, což představuje tři jednotky. Pacientovi s onemocněním covid -19 se podávají dvě jednotky. Odebraná léčebná plazma se rovněž konzervuje zamrazením na nízkou teplotu. Díky tomu je možné ji transportovat nebo použít podle dřívějšího vyjádření primáře z ÚVN až tři roky po odběru.

Krevní plazmu mohou osoby vyléčené z covidu-19 darovat jen po omezenou dobu. Podle primáře Turka je možné plazmu darovat 14 dní po uzdravení. "Časem ony protilátky vymizí. Musíme tedy rekrutovat nové a nové dárce," doplnil primář Bohoněk.

Vhodným dárcem rekonvalescentní plazmy je podle něho člověk, který prodělal onemocnění covid-19 s klinickými příznaky, jako je zvýšená teplota, bolesti hlavy, suchý kašel a dušnost. "Pro nás je důležité, aby dárce rekonvalescentní plazmy měl vytvořenou dostatečně vysokou hodnotu protilátek. A podle zkušeností víme, že pokud někdo měl klinické příznaky, tak ta protilátková odezva je vyšší," řekl. Dárce rovněž musí splňovat běžné podmínky darování krve. Mezi ně patří, že dárce musí být starší 18 let a mladší 60 let, bez závažné anamnézy a v dobrém zdravotním stavu.

Plazma se odebírá metodou plazmaferézy, přičemž buněčné složky krve jsou převedeny zpět do krevního oběhu dárce. K odběru se užívají speciální přístroje, tzv. separátory. Jeden odběr trvá asi 45 minut, při čemž se odeberou tři jednotky plazmy.

Nyní se výrobou léčebné plazmy zabývá v Česku asi 12 transfuzních zařízení v Česku. Odběry plazmy od pacientů, kteří covid-19 prodělali, provádí například také ve Fakultní nemocnici Olomouc nebo v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem.