O vývoj situace okolo šíření nového typu koronaviru, který způsobuje onemocnění covid-19, se v září zajímaly tři čtvrtiny lidí. Podobný zájem zjistilo CVVM i v při předchozím průzkumu v červenci.

O vlastní zdraví se v souvislosti s koronavirem obává 57 procent českých občanů. "Což je nejvíce za celé sledované období, tj. od května letošního roku, a nejvyšší je rovněž podíl těch, kteří se o své zdraví ´rozhodně obávají´ (22 procent), i když rozdíly proti předchozímu výzkumu z července 2020 nejsou statisticky významné," uvedli autoři průzkumu.

Veřejnost se stále hodně obává i o zdraví svých blízkých, tyto obavy pociťuje 74 procent české populace. Aktuální výsledek je srovnatelný se situací v květnu, ve všech ostatních výzkumech byly obavy o zdraví blízkých nižší než v současnosti.

V případě dalšího vývoje situace kolem koronaviru ve světě očekávala její zlepšení jen desetina lidí, zhruba pětina si myslela, že situace zůstane stejná, a téměř dvě třetiny očekávaly, že se situace zhorší. Přibližně desetina oslovených neuměla na položenou otázku odpovědět.

Značně pesimisticky pohlížela česká veřejnost i na vývoj situace v Česku a v Evropě, když její zlepšení očekávala v obou případech jen o málo více než desetina dotázaných. Názor, že situace zůstane přibližně stejná, vyjádřila v případě České republiky i Evropy zhruba pětina oslovených. Zhoršení aktuální situace v Česku v souvislosti s šířením koronaviru se obávaly téměř dvě třetiny občanů, podobně i v případě Evropy, kde zhoršení očekává 64 procent české veřejnosti.

"Z časového srovnání s výzkumy realizovanými v červnu a v červenci vyplývá, že pesimismus a skepse ve vztahu k dalšímu vývoji situace ohledně šíření koronaviru v české společnosti roste," uvedlo CVVM. Zatímco v červnu letošního roku převažoval pesimismus pouze ve vztahu k vývoji ve světě, kdežto ve vztahu k Evropě byly oba tábory vyrovnané a v případě České republiky dokonce převážil optimistický pohled na věc, v současnosti vidí česká veřejnost situaci značně černě na všech třech úrovních. "Stojí za připomenutí, že výzkum proběhl v polovině září, kdy se situace zejména v naší zemi sice již viditelně zhoršovala, zdaleka však nebyla tak vyhrocená jako nyní," dodali autoři průzkumu.