"V řadě míst republiky se stává to, že i dlouholetí a velmi dobře vyškolení pracovníci, do nichž se investovalo spoustu peněz, odcházejí k jiným zaměstnavatelům, a to i v rámci služby státu. Tato situace mimo jiné ohrožuje rychlost soudních řízení," uvedl Vávra.

Dodal, že představitelé justice kvůli tomu jednali s premiérem. Výsledek je však takový, že percentuální zvýšení platů odborného aparátu českých soudů bude stejné jako v případě jiných státních zaměstnanců. "Znamená to, že ten rozdíl v neprospěch našich zaměstnanců se ještě prohloubí. Chceme upozornit na to, že u lidí, kteří pracují s citlivými údaji, jako je třeba databáze osobních informací, není finanční situace dobrá," řekl Vávra.

Soudy dokonce musí v některých případech dorovnávat ze svého rozpočtu mzdy na zákonem minimální stanovenou hranici. Vávra dodal, že v posledních letech ještě stoupají nároky na odbornost pracovníků soudu. "Ale platy tomu vůbec neodpovídají," prohlásil.

Unie registruje, že vysoká fluktuace je především ve velkých městech. U řady okresních soudů zůstává odborný aparát i dlouhé roky. Je to dáno tím, že v místě například není na trhu práce velká nabídka pro uchazeče o zaměstnání. "Ale třeba v Praze nebo v Brně je běžné, že zaměstnanci po půl roce odcházejí. A je potom náročné hledat nové a navíc je stále musíte zaučovat, což je také vyčerpávající," dodal Vávra.

Táborského sněmu Soudcovské unie ČR, který začal v pátek, se účastnila více než stovka zástupců soudů z celé republiky. Kromě toho vystoupili i pozvaní hosté z Nizozemska, Rakouska, Polska, Chorvatska, USA nebo Slovenska. Součástí bylo i předání ceny Jana Vyklického, kterou převzal za celoživotní práci pro Soudcovskou unii emeritní soudce Nejvyššího soudu ČR Mojmír Putna.