Požadavek unijního návrhu, aby ombudsman prováděl nestranná šetření patrně i v soukromoprávních vztazích a zároveň vystupoval před soudy na straně obětí diskriminace, je podle Senátu neslučitelný s požadavkem jeho nestrannosti a nezávislosti. Navrhované pravomoci by měly umožnit členským zemím, aby zachovaly rozdělení pravomocí například mezi ombudsmana a inspekční instituce.

Senát ve shodě s vládou odmítl nejasně formulovanou pravomoc ombudsmana zahájit soudní řízení za účelem řešení strukturální a systematické diskriminace, protože návrh Evropské komise postrádá bližší specifikaci těchto řízení, takže by umožňoval výklad narušující ústavní principy dělby moci. Senátní sociální výbor požadoval, aby ombudsman měl možnost přispívat stanovisky do soudních řízení, podávat žaloby v případech významné systémové diskriminace a účastnit se řízení ve veřejném zájmu.

Státy EU mají podle návrhů směrnic vytvořit lidskoprávní instituci pro rovné zacházení, která by byla nezávislá na vnější kontrole, což už český veřejný ochránce práv podle jeho mluvčí Markéty Bočkové naplňuje, a mohla by mít právo vydávat závazná rozhodnutí podobně jako orgány výkonné moci. Podle kabinetu je varianta vydávání závazných rozhodnutí protismyslná. Směrnice by podle něj neměly ani obsahovat například detailní požadavky na strukturu navrhované instituce.

Ombudsmanovi podle jeho mluvčí v roce 2017 přibyla ochrana před diskriminací pracovníků ze zemí EU na základě jejich státní příslušnosti, monitorování práv lidí s postižením nebo ochrana před špatným zacházením s lidmi omezenými na svobodě. Vláda Bohuslava Sobotky neúspěšně navrhovala ombudsmanovi umožnit v oblasti práva na rovné zacházení předkládání žaloby ve veřejném zájmu nebo navrhovat Ústavnímu soudu zrušení zákonů. Současná vláda chystá novelu o dětském ombudsmanovi, která by veřejnému ochránci práv měla svěřit také prosazování a ochranu základních práv. Tím by se stal takzvanou vnitrostátní institucí pro lidská práva (NHRI), dodala mluvčí.

Hlavním úkolem ombudsmana je ochrana občanů proti byrokracii státu. Nesmí vstupovat do soukromých sporů, ale může poukazovat na pomalý postup státních institucí v nejrůznějších kauzách, vyzývat je k nápravě jejich chybných či nedostatečných rozhodnutí nebo navrhovat zákonodárcům úpravu zákonů tak, aby měla veřejnost větší právní jistoty.

Hlavním úkolem ombudsmana je ochrana občanů proti byrokracii státu. Nesmí vstupovat do soukromých sporů, ale může poukazovat na pomalý postup státních institucí v nejrůznějších kauzách, vyzývat je k nápravě jejich chybných či nedostatečných rozhodnutí nebo navrhovat zákonodárcům úpravu zákonů tak, aby měla veřejnost větší právní jistoty.

reklama