Za nárůstem státního dluhu je zejména standardní emise státních dluhopisů kvůli předfinancování korunových splátek státního dluhu.

"Ministerstvo prodalo státní dluhopisy se splatností nad jeden rok v celkové jmenovité hodnotě 134,2 miliardy korun, čímž zajistilo pokrytí více jak 92 procent celkových splátek korunových střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů v letošním roce," uvádí zpráva.

Státní dluh je tvořen dluhy vlády a vzniká především hromaděním schodků státního rozpočtu. Financován je pokladními poukázkami, státními dluhopisy, přímými půjčkami nebo půjčkami od Evropské investiční banky.

Český statistický úřad dnes uvedl, že ověřil výsledek hospodaření a dluh vládních institucí. Potvrdilo se, že saldo hospodaření sektoru vládních institucí skončilo v roce 2021 schodkem ve výši 5,9 % HDP, a zadlužení sektoru dosáhlo na konci roku 2021 úrovně 41,9 % HDP.

"Hospodaření sektoru vládních institucí skončilo v deficitu 359,4 mld. Kč a výše dluhu dosáhla 41,9 % HDP. K výsledkům hospodaření vládních institucí České republiky za rok 2021 nebyly ze strany Eurostatu vysloveny výhrady," uvedla Helena Houžvičková, ředitelka odboru vládních a finančních účtů ČSÚ.